2 Ocak 2008 Çarşamba


BİLİNÇ,
ÜTOPYA
VE REALİTE…

Yayınlayan Haberci 2007/12/14
Galip BARAN -HABİTAT Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı
Bizler: Çevrenin kirletilmediği, aşırı tüketimin yapılmadığı, trafik kurallarının çiğnenmediği, sağlığa zararlı alışkanlıkların terk edildiği, verginin kaçırılmadığı, rüşvetin verilmediği/alınmadığı, iş ahlakını korunduğu, milli servete zarar verilmediği, imar yasasına gereken saygını gösterildiği, “her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”na son verildiği bir Türkiye için çalışıyoruz.Kimileri için ütopya sayılacak bu hedefe ulaşabilmek amacıyla, yukarıda sayılan alanlarda başlattığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, bazı projeler uyguluyoruz. Bu projeler, bizleri, “bilinç” kavramıyla buluşturdu. Gereksindiğimiz enerji ve motivasyonu bu buluşmaya borçluyuz..Bu buluşma: Bir taraftan, (a) “Bilinç yoksulu bir toplum” olduğumuzu ve yaşanmakta olan yolsuzlukların tümünün bu sorundan kaynaklandığını fark etmemizi sağlarken, diğer taratan, (b) Bizlerin (özellikle benim) “bilinç varsılı” olmama da yol açtı. Bana bu alanda bir “servet” kazandırdı.Bu serveti nasıl kazandığım ya da kazanmak için ne yaptığım, örneği aşağıda görülen “bilinçlenme kılavuzu”nda ifade edilmiştir.Sözü edilen “bilinç” diğer taraftan; * “ZAMAN” X “ÇABA”nın karesi, * Basamakları sonsuza uzanan, olup biteni farklı bir şekilde algılamamıza yol açan, bir “merdiven” şeklinde ifade edilerek ve düşünülerek bilimselleştirilebilir.Galip BARANHABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencilik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları KolaylaştırıcısıBİLGİ İÇİN:
Galip BARAN : ( 0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
Ferruh ONUR : (0216) 336 94 65 / (0532) 610 12 69
Celil Yamak : (0533) 497 08 85
Mustafa Nevruz SINACI : (0312) 433 82 06 / (0536) 336 62 68
Zeki KARAOĞLU : (0212) 262 92 13 / (0543) 693 92 13
İsmet SEYHAN : (0364) 758 53 31 / (0532) 584 93 33
Haluk YILDIZ : (0252) 382 37 14 / (0532) 237.00 90
Zafer ÜNVERDİ : (0542) 726 24 88 -------------
BİLİNÇLENME KILAVUZU (*)
Ben, ……. ……..Bundan Böyle;(A)Aşırı tüketmeyeceğime,Vergi kaçırmayacağıma,Çevreyi kirletmeyeceğime,Milli servete zarar vermeyeceğime,Trafik kurallarını çiğnemeyeceğime,Rüşvet vermeyeceğime/almayacağıma,İmar yasasına aykırı işler yapmayacağıma,İş ahlakının korunması için çaba göstereceğime,Toplum sağlığına aykırı alışkanlıklar edinmeyeceğime,“Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”mı terk edeceğime,diğer deyişle, KIRMIZIDA DURACAĞIMA,(B)Sayılan alanlarda “kırmızıda geçmek” isteyenleri, “SOSYAL YAPTIRIM” olarak bilinen yöntemle uyaracağıma, ayrıca,(C)Uyardıklarıma, kendilerinin de başkalarını aynı yöntemle uyarmalarını önereceğime,SÖZ VERİYORUM.
KIRMIZIDA DURMAK: Her türlü yanlış, iş, davranış ve haksızlıktan kaçınmayı öngören bir “İLKE”dir. SOSYAL YAPTIRIM: Kırmızıda geçeni, anında, yüzüne karşı, utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmaktır.(*) : Bu kılavuz, “nefs”im ile savaşarak “insan-ı kamil” olmamı sağladı. Bir başka deyişle, beni “erdem”e yönlendirdi. Galip BARANHABİTAT Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı

Hiç yorum yok: