23 Aralık 2010 Perşembe

Sayın Dr. Aybars AKKOR
“Erkeğin bencilliği” başlıklı makalenizi (Sözcü/ 22. 12. 2010 ) okuduktan sonra bu mektubu yazma ve konuyla ilgili birikimimi dile getirme gereğini duydum…
Sözlükte insanın bencil bir varlık olduğu kayıtlı…
Ne var ki, insanlar bencil olduklarının farkında değiller. Aşağıda sözü edilen çalışmaları yapmazdan önce ben de değildim…
Erich Fromm’un “Sahip Olmak ya da Olmak” adlı eserinde insanın iki temel özelliğinin bencillik ve sencillik olduğu anlatılıyor:
“Sahip olmak” ilkesine/özelliğine sahip insan (bencil varlık); mala, mülke, şöhrete, insana, bilgiye sahip olmak, onları ele geçirmek, kendine mal edip, onlara egemen olmak ve dilediğince kullanmak ister. Bu sahip oluşların sonu yoktur.
“Olmak” ilkesine/özelliğine sahip olan (sencil varlık) ise; hiçbir şeyi elde etmeye ya da kendine mal etmeye, şöhret ve iktidara sahip olup insana egemen olmaya kalkışmaz. Bu ilkenin insanı, kendisini geliştirir. Evrimleşir, diğer insanları sever. Sözcüklerle anlatılamayan, yaşanılan, hissedilen bir özelliktir bu ilke.
Dünya düzeni “sahip olmak” üzerine kurulduğu nedenle, insan ve değerleri, yerini makinelere ve ekonomik gelişmenin çarklarına bırakmıştır. Bilim, teknik ilerlemiş, ama bunlar kendi yararına kullanılmadığı için, insan bir araç haline dönüşmüştür.
Çözümün ilk ve tek şartı, “sahip olmak” ilkesinden “olmak” ilkesine geçmektir. Yeni bir insan, yeni bir toplum oluşturmaktır.”
Şu var ki, insanın bencillikten kurtulması, sencileşmesi mümkündür. Örneği, ben:
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız çalışmalarda :
* Bilinçlendim.
* “Yasa bağımlısı” oldum,
* BENCİLLİKTEN kurtuldum,
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim,
“ Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim,
* Edindiğim “tecrübi bilgi” ile, işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum; kendimi tanımağa başladığımın,
* “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın, Bilinçolog olduğumun farkına varmamı sağlayan çalışmaların belgesi olan, örneği ekli dosyada görülebilir…
Köşenizde değerlendirirseniz, sevinirim…
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

22 Aralık 2010 Çarşamba

Sayın Emre Kongar,
Bu akşam NTV'deki "yorum farkı" programında sayın Mehmet Barlas'la soykırımla ilgili gelişmeleri konuşurken "Türk kamuoyu bunun ne kadar bilincinde" şeklinde bir cümle kullandınız...
Sayın Kongar,
Bilinç sözcüğünü çokları gibi siz de yanlış kullandınız. Bana göre bu cümleniz ""Türk kamuoyu bunun ne kadar farkında" şeklinde olmalıydı...
Yanlış kullanım örnekleri: "Biliyorum" yerine "bilinçliyim" ya da "bilincindeyim", "bilgilendiriyorum" yerine "bilinçlendiriyorum" deniliyor. Bazıları "kasıtlı" ya da "maksatlı" yerine "bilinçli" diyorlar.
Bilinç sözcüğünün fiil olarak kullanıldığında nesne almaması gerekiyor.
Saygılarımızla .
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi
(1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76

E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

WEB:
www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com

(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

16 Aralık 2010 Perşembe

BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN…

SEVGİ VE MEVLANA

(Bilinmeyen Mevlana/ Burhan Yılmaz/ sayfa 161/özet)

1. Sevgi yaratıcı güçtür.

2. Sevgi yaşamın anahtarıdır.

3. Sevgi hayatın ta kendisidir.

4. Sevgi kötünün içindeki iyiyi dışarı çıkarmaya çalışır.

5. Gerçek sevgide bilgelik (x) vardır.

6. Ruhsal gelişmemizin temeli sevgidir.

7. Sevgi olmadan bilgiyi kullanamazsınız.

8. Ruhun en yüce efendisi sevgidir.

9. Çünkü sevgi Tanrı’dır.

(x)

Bilge : Her şeyi bildiği gibi, bildiği şeyleri de iyi ve sağlam bilen, bilgisini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, iyi ahlâklı, olgun kimse.

Bilgelik: (1) Bilge kimsenin taşıdığı nitelik, bilge olma durumu.

(2) fels. Herkesin ulaşamadığı, derin, kapsamlı , bütünsel bilgi. HİKMET.

(3) fels. Kendini tanımanın bilgisi. VUKUF

Yurtta Barış” olmasını istiyorsanız EĞER,

“Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemeniz YETER.

Galip BARAN

Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76

E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com

(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

NOT;
  • “Yurtta Barış” için çalışmak,
  • Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak,
  • Atatürk’ün Ruhu’nu şâd etmek isteyenler,

Bu iletiyi çoğaltıp dağıtabilirler.

14 Aralık 2010 Salı


ALOOOOOOOOOOOOOO !

İŞSİZLİK DEDİNİZ !..

Türkiye’nin öncelikli sorunu çoğunluğun gevelediği gibi işsizlikse, bilinçsizlik ya da bencillik değilse,

Birileri bu sorunu (işsizliği) işsize aş vererek aşmayı başarıyorsa,

Bu ülkede bencilliğe, bilinçsizliğe boş veriliyorsa,

Ört ki ölem…

Diyorlar ki; “sen bir emeklisin”, “senin tuzun kuru”, bilemezsin işsizliğin ne demek olduğunu.

Tamam, “iş”, “iş” diye kıvrananları, karın tokluğuna da olsa çalışanları, ben de görüyorum…

Ama, “emeklisin” , “tuzun kuru” diyenlere soruyorum: tek “emekli”, tek “tuzu kuru emekli” ben miyim? “Tuzu benden daha kuru” başka bir emekli yok mu bu Turgutreis’te, bu Türkiye’de?

Onlar neredeler? Ne iş yapıyorlar, onlar? Ve, ben neden YALNIZIM? Neden TEK TABANCAYIM ? Neden RAKİBİM yok?

Hem sonra, neden “İstanbul HABİTAT’ın TEK KİŞİLİK ORDUSU” diyorlar bana? (Milliyet/ 13. 06. 1996)

Ne iş yapıyorum ki, “tek kişilik ordu” sayılıyorum, ben ?

Bu sorulara cevap bekliyorum…

Beklerken, “İşim, eşim , aşım; yaşam buysa saldım çayıra….” demek geliyor içimden…

Şey: “Kafayı yemiş” diyenler de oluyor, arada…

Galip BARAN

Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76

E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com

(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.