19 Ocak 2008 Cumartesi

TRAFİK PROJESİ ve PROTOKOL


TRAFİK PROJESİ
ve
PROTOKOL

Galip BARAN TRAFİK SORUNUNU HALKIN İŞBİRLİĞİNDE ÇÖZME VE DEMOKRASİYİ TABANA YAYMA PROJESİ (KÜRESEL ISINMAYA “DUR!” DEMEDE BİR İLK ADIM) ÖN BİLGİ: 1989 yılında çevreyi koruma, 1993 yılında tüketim savurganlığına son verme, 1996 yılında trafik kazalarında “insan kusuru”nu en aza çekme gibi amaçlarla başlattığımız çalışmalar; zamanla, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, iş ahlakı, imar ve “her şeyi devletten bekleme” v.b. sorunları önlemeyi hedef alan projelere dönüştü.“Okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız bu çalışmaların, ileri bir aşamasında; (a) Yeni bir bilinç anlayışı geliştirmiş olduğumuzu, (b) Başta sayılan alanların tümünde bilinçlendiğimizi. (c) Yetişkinlerin farkında olmadıkları, olsalar bile umursamadıkları, “toplumsal sorumluluk bilinci”mizin, ileri düzeyde geliştiğini fark ettik. (d) Hepsinden önemlisi, bu süreçte, “yasa bilinci” olarak tanımladığımız bir kavram daha geliştirdik. Bu sonucu “yasa” kavramlarını herkesten daha fazla ciddiye almış oluşumuza borçluyuz. Bu arada, “trafik bilinci”ni, Trafik Yasası’nın kurallarının tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını, “yasa bilinci”nin ise, yasaların tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını öngören kavramlar olarak tanımlamayı uygun gördük.Sözü edilen çalışmalar; diğer taraftan, “küresel ısınma” dahil, yaşanmakta olan sorunların tümünün insanın “nefs tutsağı”, diğer deyişle, “bencil bir varlık” oluşundan kaynaklandığının farkına varmamızı sağladı. “Bencillik Canavarı” olarak da tanımladığımız O varlıkla, iletiştik. O’nu (içimizdeki canavarı) terbiye ve eğitme sürecini başlattık. Başta sözü edilen, yaşam biçimimizde “devrim” olarak nitelenebilecek değişikliklere yol açan, bizleri “sencil varlıklar”a dönüştüren, “okul dışı eğitim” çalışmalarını, “sencileştirici eğitim” olarak tanımlayabileceğimizi düşündük Bu eğitim, eşzamanlı olarak; “kendimizi tanıma” mızın önündeki engelleri aşmamızı kolaylaştırdı; başkalarının göremediği şeyleri görme, düşünemedikleri şeyleri düşünme, yapamadıkları işleri yapma bilgi ve becerisi kazandırdı…Aşağıda görülen, trafik sorunuyla ilgili çalışmada geliştirdiğimiz projenin, 2004 yılında TBMM ve M E B işbirliğinde başlatılmış olan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” Projesiyle bütünleştirilebileceğini düşünüyoruz. Ortak bir STK (sivil toplum kuruluşu) – devlet işbirliği çalışması olarak uygulanabilecek bu projede ile, ilk ve orta öğretim okulları öğrencilerinin yer almalarının, onlara “ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli Cumhuriyet Muhafızı olarak yetişmeleri yanında “kişilik” ve “özgüven” kazandıracağına inanıyoruz. Bu projenin ülke genelinde uygulanması süreci başlatıldığında; ulus olarak, “küresel ısınma”yı önlemenin etkili bir unsuru olacağımıza; yukarıda sözü edilen çalışmalarda geliştirdiğimiz “bilinç anlayışı” nın globalleşmesi sürecini başlatmış olacağımıza, Atatürk’ün “yurtta sulh, dünyada sulh” düşünün gerçekleşeceğine, bir başka deyişle, sadece Türklerin değil dünyalıların da “tek yürek” olmasını kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu denli büyük bir gelecek vaad eden proje, yıllar önce, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programlarına “uygulama dersi” olarak konulması önerisiyle M. E. Bakanlığına sunulmuşsa da, T. T. Kurulu Komisyonlarında ciddiye alınmayı beklemektedir… PROJE Sloganı:“sorun bencillik; çözüm sencilik” ya da, “hepimiz birimiz; birimiz hepimiz için”Amaç:İlk ve orta öğretim okulları öğrencilerini “ÖN BİLGİ” de dile getirilen özelliklerle donatmayı öngören bir çalışma başlatmak. Uygulama yeri:Yayalarla ilgili trafik ışık ve işaretleriyle donatılmış kavşaklar.İnsan kaynağı:MEB özel sürücü kursu adayları, trafik sorunuyla ilgili STK’lar ve duyarlı bireyler de, ilk ve orta öğretim okulları öğrencileri için hazırlanmış olan bu projenin uygulamasında yer alabilirler. Devletin trafikten sorumlu kuruluşlarının ciddiye alıp işbirliği yapmaları durumunda amacına ulaşacak bu projenin uygulamasında yer alan katılımcılar ”Trafik Gözcüsü” olarak tanımlanırlar. Örnek kural:Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralı bu proje için “örnek kural” seçilmiştir. Yayalarla ilgili bir kuralın “örnek kural” seçilmesi; “trafik bilinci”ne sahip olanın Trafik Yasası’nın kurallarının tümüne aynı duyarlık ve özenle uymayı ve uymayanları uyarmayı bir alışkanlık haline getireceği öngörümüzden ve uygulamada bu öngörünün gerçekleştiğini gözlemlemiş oluşumuzdan kaynaklanmıştır.Uygulama:Trafik Gözcüleri, kırmızı ışıkta geçeni “sosyal yaptırım” olarak bilinen yöntemle uyarırlar. Gözcüler, ayrıca, uyardıkları yayalara, kendilerinin de başka yayaları aynı yöntemle uyarmalarını önerirler. Böylece “trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” çağrısına işlerlik kazandırılmasına katkıda bulunurlar.Sosyal Yaptırım:Kırmızı ışıkta geçeni, anında, yüzüne karşı mahçup olmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmayı öngören bir uygulama olup “ÖN BİLGİ”de sayılan alanlarda kural çiğneyenlerin de aynı yöntemle uyarıldıklarında mahcup oldukları, bazılarının özür de diledikleri görüldü. Sözü edilen yöntemin YAPTIRIM etkisi gördüğü anlaşıldı. Uygulama süresi:Toplumun Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralına uyma alışkanlığı görülür şekilde arttığında, yasanın öngördüğü cezanın uygulanması süreci başlatılabilir. Projenin, uygulanabilirliğini ve etkinliğini saptamak için, başlangıçta, Polis kolejleri, Akademileri ve Jandarma Ast Subay Okulları öğrencileri ve özellikle de, M.E.B. Özel Sürücü Kursları öğretmen ve öğrencilerinin yer alacakları bir “deneme uygulaması” yapılabilir. Galip BARANHABİTAT Yurttaşlar Kozası Kolaylaştırıcısı EKİ: “Uygulama Protokolü” -------TRAFİK SORUNUNU HALKIN İŞBİRLİĞİNDE ÇÖZME VE DEMOKRASİYİ TABANA YAYMA PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLU (MUĞLA ÖRNEĞİ) 26.11.2007 AMACI: "Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma Projesi"nin uygulamasını düzenlemek.ORTAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:HABİTAT Bilinç Kozası:Projeyi, diğer ortakların verecekleri destek çerçevesinde yürütür. Muğla Valiliği: Devletin trafik hizmetinden sorumlu kuruluşlarının bu projeye, verecekleri desteğin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlar. Muğla Belediyesi: Projenin uygulanacağı kavşak ya da kavşakların eksiklerini giderir, çalışmayla ilgili pankart, yazı ve benzeri tanıtım araçlarının kentin belli yerlerinde sergilenmesini sağlar. Emniyet Müdürlüğü: Emniyet Müdürlüğünün vereceği destek, uygulamada yer alacak birimle birlikte hazırlanacak (protokola eklenecek) bir programla belirlenir.Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Müdürlüğünün vereceği destek, bu çalışmada yer alacak okulların rehber öğretmenleriyle birlikte hazırlanacak (protokola eklenecek) bir programla belirlenir. (PROGRAM önerisi eklidir) Müftülük: Müftülüğün, bu çalışmanın öneminin topluma anlatılması, ilgili çağrı ve duyuruların ibadet yerlerine asılması gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir. Şoförler ve Otomobilciler Odası: Oda'nın, bu çalışmanın amacını, Oda üyelerine ve Federasyona duyurması ve çalışmayla ilgili çağrı ve duyuruların üyelerin araçlarına asılması gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kişiler: Trafik sorunuyla ilgilenen kuruluş ya da kişilerin bu projeye destek olmaları beklenmektedir. ORTAKLAR İLGİLİ ADLARI İMZALARIHABİTAT Bilinç Kozası … : ---------------- : ----------------Muğla Valiliğ i:---------------- :---------------- : ---------------- Muğla Belediyesi : ----------------:---------------- : ---------------- Emniyet Müdürlüğü ----------------:---------------- : ---------------- Milli Eğitim Müdürlüğü--------------- ---------------- : ---------------- Müftülük---------------- : ----------------. : ---------------- Şoförler ve Otomobilciler Odası---------------- : ----------------STK'lar ve bireyler---------------- : ---------------- OKULLAR İÇİN PROGRAM (ÖNERİ)B. OKUL İÇİ ETKİNLİKLER:(a) İLK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ*Kavşaklarda yapılan çalışmayı izlerler. Gözlemlerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri ve okullarda/sınıflarda düzenleyecekleri trafik köşesi panolarına asmaları istenebilir. *Rehber öğretmenler yardımıyla oyunlar hazırlayıp, sahneye koyabilirler. (b) ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ *Uygulamasında yer alacakları projeyi okulda tartışmaları ve geliştirilmesi için öneride bulunmaları istenebilir. Trafik örneğinden yola çıkarak diğer sorunlarla ilgili olarak kendi projelerini hazırlamaları önerilebilir. *Aynı şekilde, oyunlar hazırlayıp, sahneye koyabilirler. A. OKUL DIŞI ETKİNLİKLER (a) İLK ÖĞRETİMBu öğrencilerin, orta öğretim okulları öğrencilerinin yer alacakları uygulamaları, rehber öğretmenlerin gözetiminde izlemeleri sağlanabilir. (b) ORTA ÖĞRETİMBu öğrencilerin, (1) Gereken önlemlerinin alındığı kavşaklarda gerçekleştirilecek uygulamalara rehber öğretmenler eşliği ve gözetiminde katılmaları sağlanabilir. (2) Uygulamayı izleyen halkla iletişim kurmaları ve anket yapmaları istenebilir. Galip BARAN

Hiç yorum yok: