23 Ocak 2008 Çarşamba

DERDİNİ DEMEYEN DERMAN BULAMAZ

DERDİNİ DEMEYEN DERMAN BULAMAZ

Galip BARAN -Bilinçolog HABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencilik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları KolaylaştırıcısıSayın Başak Taner,NTV Televizyonu“Dert Etmeye Değer mi?” Programı yapımcısıYapımcısı olduğunuz ”Dert Etmeye Değer mi” programını izledim. Programı izlerken, dert ettiğim sorunlar aklıma geldi. Neleri dert ettiğim duyurabilmek için programınıza konuk olmak istiyorum. Bu nedenle yazıyorum:•Devleti “emir kulu” olmak zorunda bırakan “dış borç yükünü” / “İMF Boyunduruğu”nu dert ettim. Bu konuda bir kampanya başlatmak için 57-58-59-60 hükümetlere defalarca başvurduğum, sonuç alamadım. İlgili dosya eklidir.
•“Tek yumruk” ya da “tek yürek” olamayışımızı da dert edindim.
•“Bilinç” konusunda, Muğla Valiliği “olur”uyla, ilköğretim okullarında başlattığım konferansları engellediler. En büyük derdim budur.
•Sayılan dertleri edinmeme yol açan “okul dışı eğitim” çalışmalarımızı izleyenlerin, “herkes sizin gibi olsa”, ya da “sizin gibilerin sayısı çoğalmalı” demelerine karşın, bizim gibi olmayı, ya da bizim gibilerin sayısını çoğaltmayı NEDEN dert etmediklerini de dert edindim.Sayın Taner,NEDEN< href="mailto:galipbaran@ttmail.com">galipbaran@ttmail.com
EKİ: Vergi Dosyası8.10.2006TÜRKİYE’Yİ DIŞ BORÇ YÜKÜNDEN KURTARMA KAMPANYASI DOSYASI1. 2.4.2001: Başbakana (birinci) başvuru2. 3.4.2001: Cumhurbaşkanına (birinci) başvuru3. 16.4.2001: Devlet Bakanı Kemal Derviş’e (birinci) başvuru4. 28.5.2001: Cumhurbaşkanı’nın cevabı5. 12.7.2001: Milliyet Gazetesi haberi6. 15.7.2001: “STK’lar ve Cumhurbaşkanı güvencesinde krizden kurtuluş projesi” başlıklı yazı.7. 17.7.2001: Bodrum-Yarımada Gazetesi haberi8. 18.7.2001: Cumhurbaşkanı’na “çağrı" yapması konulu (ikinci) başvuru9. 10.8.2001: ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’a (birinci) yazım10. 25.8.2001: ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’a (ikinci) yazım11. 28.8.2001: Hasan Pulur’a (Milliyet Gazetesi) yazım12. 28.8.2001: Anadolu Ajansı’na yazım13. 3.9.2001: Başbakana (ikinci) başvuru14. 5.9.2001: ATO Başkanı Sinan Aygün’e (birinci) yazım15. 7.9.2001: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (birinci)yazısı16. 19.9.2001: Yalçın Bayer’e (Hürriyet Gazetesi) yazım17. 21.9.2001: Metin Uca’ya (Star TV) yazım18. 27.9.2001: TBMM Başkanı’na başvuru19. 28.9.2001: TTO Başkanı’nın cevap yazısı20. 3.10.2001: Bodrum Emniyet Md. yazısı (ekinde Muğla Valiliği yazısı ve ekleri)21. 3.10.2001: Devlet Bakanı Kemal Derviş’e (ikinci) başvurum22. 8.10.2001: Ali Arabacı’ya (MV) yazım23. 8.10.2001: Uluç Gürekan’a (MV) yazım24. 17.10.2001: Bodrum Emniyet Md. kampanyayla ilgili tebligat yazısı25. 22.11.2001: Hazine Müsteşarlığı yazısı26. 23.12.2001: Başbakan’a (üçüncü) başvuru27. 1.1.2002: Devlet Bakanı Kemal Derviş’e ( üçüncü) başvuru28. 16.1.2002: TBMM Dilekçe Komisyonu Yazısı29. 23.1.2002: 2000 Vergi Rekortmeni Beyaz’la ilgili (Hürriyet Gazetesi) yazısı 30. 28.1.2001: Faruk Bal, A. Oktay Güner, Ahmet Tan ve Erkan Mumcu’ya yazı31. 11.2.2002: Cumhurbaşkanlığı (ikinci) yazısı32. 13.2.2002: Başbakan’a (üçüncü) başvuru (açık mektup)33. 18.2.2002: Agah Oktay Güner’in yazısı34. 25.2.2002: Tuncay Özkan’a (Kanal – D) yazım35. 27.2 2002: Vergi Hutbesi (kamu hakları)36. 28.2.2002: Devlet Bakanı Faruk Bal’a başvuru37. 29.3.2002: NTV Televizyonuna yazım38. 11.4.2002: Gülgün Akbaba’ya (Bilim Teknik Dergisi) yazı39. 15.5.2002: “Kurtuluş Projesi” önerisi 40. 8.8.2002: Cumhurbaşkanlığı (üçüncü) yazısı41. 15.8.2002: Maliye Bakanlığı’na başvuru42. 15.8.2002: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Md. Başvuru43. 15.8.2002: Cumhurbaşkanı’na Maliye Bakanlığı’na verilen dilekçenin arzı için (dördüncü)yazı44. 28.10.2002: Bodrum Kaymakamlığı’na yazı45. 6.11.2002: Maliye Bakanlığı cevap yazısı46. 2.1.2002: ATO Başkanı Sinan Aygün’e (ikinci) yazı47. 15.1.2003: Başbakan’a ( dördüncü) başvuru48. 6.3.2003: “Başbakan’a bir rica-name başlıklı yazı (beşinci başvuru)49. 10.3.2003: Hulki Cevizoğlu’na (ATV Televizyonu) yazı50. 2.4.2003: Erdal Bilallar’a (Star TV) yazı51. 4.4.2003: Devlet Bakanı Ali Babacan’a (birinci ) başvuru52. 6.4.2003: Meral Tamar’e (Milliyet Gazetesi) (birinci) yazı53. 16.4.2003: Devlet Bakanı Ali Babacan’a (ikinci) başvuru54. 30.4.2003: TRT- TV, “TV Gazetesi sunucusu Baki Özilhan’a (birinci) yazı55. 9.5.2003: Devlet Bakanı Ali Babacan’a (üçüncü) başvuru56. 4.6.2003: Devlet Bakanı Ali Babacan’dan gelen cevap57. 11.6.2003: TRT-TV, “TV Gazetesi sunucusu Baki Özilhan’a (ikinci) yazı58. 13.6.2003: Meral Tamer’e (Milliyet Gazetesi) (ikinci) yazı59. 25.7.2003: “Vergi Bilinci”; NTV TV’da vergi konusuyla ilgili bir konuşmadan60. 8.9.2003: Türkiye’yi dış borç yükünden kurtarmak için (birinci) “taahhütname”61. 8.9.2003: Devlet Bakanı Ali Babacan’a (dördüncü) başvuru62. 20.9.2004: Türkiye’yi dış borç yükünden kurtarmak için (ikinci) “taahhütname”63. 28.1.2005: Ali Deliorman’a (Orkun Dergisi) yazım64. 7.4.2005: “Türk Halkına Önerim” Tür. Dış Borç Yük. Kur. Projesi65. 31.1.2005: Türkiye’yi dış borç yükünden kurtarma projesi66. 18.4.2005: “Türkiye’yi dış borç yükünden kurtarma projesi67. 28.4.2005: Başbakan’a (altıncı) başvuru. 68. 3.5.2005: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (ikinci) yazısı69. 19.8.2005: Başbakan’a (yedinci) başvuru70. 16.9.2005: Cumhurbaşkanı’na elden verilen dosya (beşinci yazı)71. 20.10.2005: ATO Başkanı Sinan Aygün’e (dördüncü) yazı72. 2.10.2006: “Senciler Partisi Kuruluyor” yazısı

Hiç yorum yok: