23 Ocak 2008 Çarşamba

DIŞ BORÇ SORUNUMUZ !...bu gün "24 Ocak" 2008 !...
1978, Merkez Bankasında 535 milyon dolar kaldı. TC., IMF'ye "ACİL YARDIM" çağrısı yaptı.
1980, Ekonomide yeniden yapılanma. ACI RECETE: "24 OCAK KARARLARI"
47 TL olan dolar 54 lira olması gerekirken; 70 liraya çıkartıldı. Enflâsyon % 70'e fırladı.
1993, Gazeteci-Yazar "UĞUR MUMCU" insanlık dışı bir sabotaj sonucu öldürüldü.
2001, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar OKAN ve 5 Polis Memuru hain bir saldırı sonucu şehit edildi.
(Mustafa Nevruz SINACI, "KÜRESEL ALMANAK" Tanı Yayın-Ankara, 2006

DIŞ BORÇ SORUNUMUZ !...

DIŞ BORÇ SORUNUMUZ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ…

Galip BARAN -BilinçologHABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları KolaylaştırıcısıSayın Bülent Esinoğlu,İnternette yayınlanan, "Borç yüzünden yıkılan devletler" başlıklı yazınızı okudum…T.C. Devletini "emir kulu" olmağa zorlayan, "BOYUNDURUK" olarak algıladığım, yaşamsal değerlerimizi altüst eden DIŞ BORÇ sorununu, geçenlerde NTV'de izlediğim "DERT ETMEYE DEĞER Mİ" programında laf ebeliği yapan "ZEVAT"a inat, "DERT EDİNENLER" den birisiyim…Şu var ki, bu konuda, sorunu benim gibi algılayanlar adına, yıllar önce başlatmak istediğim bir kampanya girişiminden sonuç alamadım.Bu girişimle ilgili bilgi ve belgeler, ekli "Türkiye'yi Dış Borç Yükünden Kurtarma Kampanyası Dosyası" başlıklı yazıda ve 22 Temmuz seçimleriyle ilgili "SEÇİM BİLDİRGEM"de görülebilir.Sayın Esinoğlu,Başta sözü edilen, derdime deva olacağını umduğum yazınızda, bizleri, "bu ülkede yaşamak zorunda olanlar"ı:* 500 milyar dolar borç, 500 milyar dolar gayri safi milli hasıla, yani bir yıl hiç yemesek, içmesek, hiç harcama yapmasak, tuvalete bile gitmesek ancak bu borcu ödeyebileceğiz.* Bu mümkün olmayacağına göre borcu acilen durdurmamız ve tasarrufa geçmemiz gerekir.* Yaşamı yalnızca iktisadi gerçeğe bağlayanlar tarihi gerçekleri atlıyorlar.* Türk Devleti battığında kendine yeni yurt bulacak işbirlikçilerimiz ve hortumcularımız için bir sorun olmayabilir. Fakat bu ülkede yaşamak zorunda olacaklar için bu büyüklükte ki borç güvenlik sorunudur." diyerek uyarmışsınız.Ancak, sorunun nasıl çözüleceği konusunda açık bir öneriniz yok.Varsa da ben anlayamadım.Benim önerim: Türk Halkının, Milletinin, inisiyatifi, partiler üstü bir anlayışla ele alması ve işbaşındaki hükümeti bu konuda zorlamasıdır.Önerdiğim inisiyatifin etkili olabilmesi için, STK'ların (Sivil toplum kuruluşları) bu girişime öncülük etmelerini "olmazsa olmaz bir şart" olarak düşünüyorum…Atatürk'ün konuyla ilgili (Bilge Karınca ve Truva Yayınları) derlediğim) sözleri aşağıdadır:* Ne kadar zengin ve refah sahibi olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, gelişmeler önünde uşak olmaktan öteye bir davranışı hak edemez.* Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii ki siyasi, ekonomik adli, askeri, kültürel vs… her konuda tam bağımsız ve hür olmak demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrum olmak, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrum olması demektir.* Bağımsızlıktan mahrum bir millet, ne kadar zengin ve refaha kavuşmuş olursa olsun medeni insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir muameleye layık olamazdı* Bir devletin maliyesi istiklalden mahrum olunca o devletin bütün şuabat-ı hayatiyeside (hayat işlerinde) istiklal mefluçtur(felç olmuştur). Çünkü her uzv-u devlet (devlet organı) ancak kuvvei maliye (maliye gücü) ile yaşar.] - 21.1.2008 / Galip BARAN - BilinçologHABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı(0252) 382 34 77 /(0535) 844 84 76EKLERİ: (1) Türkiye'yi Dış Borç Yükünden Kurtarma Kampanyası Dosyası(2) SEÇİM BİLDİRGEM* * *8. 10. 2006TÜRKİYE'Yİ DIŞ BORÇ YÜKÜNDEN KURTARMA KAMPANYASI DOSYASI1.02.04. 2001: Başbakana (birinci) başvuru2.03.04. 2001: Cumhurbaşkanına (birinci) başvuru3.16.04. 2001: Devlet Bakanı Kemal Derviş'e (birinci) başvuru4.28.05. 2001: Cumhurbaşkanı'nın cevabı5.12.07. 2001: Milliyet Gazetesi haberi6.15.07. 2001: "STK'lar ve Cumhurbaşkanı güvencesinde krizden kurtuluş projesi" başlıklı yazı.7.17.07. 2001: Bodrum-Yarımada Gazetesi haberi8.18.07. 2001: Cumhurbaşkanı'na "çağrı yapması konulu (ikinci) başvuru9.10.08. 2001: ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'a (birinci) yazım10.25.08. 2001: ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'a (ikinci) yazım11.28.08. 2001: Hasan Pulur'a (Milliyet Gazetesi) yazım12.28.08. 2001: Anadolu Ajansı'na yazım13.03.09. 2001: Başbakana (ikinci) başvuru14.05.09. 2001: ATO Başkanı Sinan Aygün'e (birinci) yazım15.07.09. 2001: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (birinci)yazısı16.19.09. 2001: Yalçın Bayer'e (Hürriyet Gazetesi) yazım17.21.09. 2001: Metin Uca'ya (Star TV) yazım18.27.09. 2001: TBMM Başkanı'na başvuru19.28.09. 2001: TTO Başkanı'nın cevap yazısı20.03.10. 2001: Bodrum Emniyet Md. yazısı (ekinde Muğla Valiliği yazısı ve ekleri )21.03.10. 2001: Devlet Bakanı Kemal Derviş'e (ikinci) başvurum22.08.10. 2001: Ali Arabacı'ya (MV) yazım23.08.10. 2001: Uluç Gürekan'a (MV) yazım24.17.10. 2001: Bodrum Emniyet Md. kampanyayla ilgili tebligat yazısı25.22.11. 2001: Hazine Müsteşarlığı yazısı26.23.12. 2001: Başbakan'a (üçüncü) başvuru27.01.01. 2002: Devlet Bakanı Kemal Derviş'e ( üçüncü) başvuru28.16.01. 2002: TBMM Dilekçe Komisyonu Yazısı29.23.01. 2002: 2000 Vergi Rekortmeni Beyaz'la ilgili (Hürriyet Gazetesi) yazısı30.28.01. 2001: Faruk Bal, A. Oktay Güner, Ahmet Tan ve Erkan Mumcu'ya yazı31.11.02. 2002: Cumhurbaşkanlığı (ikinci) yazısı32.13.02. 2002: Başbakan'a (üçüncü) başvuru (açık mektup)33.18.02. 2002: Agâh Oktay Güner'in yazısı34.25.02. 2002: Tuncay Özkan'a (Kanal – D) yazım35.27.02. 2002: Vergi Hutbesi (kamu hakları)36.28.02. 2002: devlet Bakanı Faruk Bal'a başvuru37.29.03. 2002: NTV Televizyonuna yazım38.11.04. 2002: Gülgün Akbaba'ya (Bilim Teknik Dergisi) yazı39.15.05. 2002: "Kurtuluş Projesi" önerisi40.08.08. 2002: Cumhurbaşkanlığı (üçüncü) yazısı41.15.08. 2002: Maliye Bakanlığı'na başvuru42.15.08. 2002: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Md. Başvuru43.15.08. 2002: Cumhurbaşkanı'na Maliye Bakanlığı'na verilen dilekçenin arzı için (dördüncü)yazı44.28.10. 2002: Bodrum Kaymakamlığı'na yazı45.06.11. 2002: Maliye Bakanlığı cevap yazısı46.02.01. 2002: ATO Başkanı Sinan Aygün'e (ikinci) yazı47.05.01. 2003: Başbakan'a ( dördüncü) başvuru48.06.03. 2003: "Başbakan'a bir rica-name başlıklı yazı (beşinci başvuru)49.10.03. 2003: Hulki Cevizoğlu'na (ATV Televizyonu) yazı50.02.04. 2003: Erdal Bilallar'a (Star TV) yazı51.04.04. 2003: Devlet Bakanı Ali Babacan'a (birinci ) başvuru52.06.04. 2003: Meral Tamar'e (Milliyet Gazetesi) (birinci) yazı53.16.04. 2003: Devlet Bakanı Ali Babacan'a (ikinci) başvuru54.30.04. 2003: TRT- TV , "TV Gazetesi sunucusu Baki Özilhan'a (birinci) yazı55.09.05. 2003: Devlet Bakanı Ali Babacan'a (üçüncü) başvuru56.04.06. 2003: Devlet Bakanı Ali Babacan'dan gelen cevap57.11.06. 2003: TRT-TV , "TV Gazetesi sunucusu Baki Özilhan'a (ikinci) yazı58.13.06. 2003: Meral Tamer'e (Milliyet Gazetesi) (ikinci) yazı59.25.07. 2003: "Vergi Bilinci"; NTV TV'da vergi konusuyla ilgili bir konuşmadan60.08.09. 2003: Türkiye'yi dış borç yükünden kurtarmak için (birinci) "taahhütname"61.08.09. 2003: Devlet Bakanı Ali Babacan'a (dördüncü) başvuru62.20.09. 2004: Türkiye'yi dış borç yükünden kurtarmak için (ikinci) "taahhütname"63.28.01. 2005: Ali Deliorman'a (Orkun Dergisi) yazım64.07.04. 2005: "Türk Halkına Önerim" Tür. Dış Borç Yük. Kur. Projesi65.31.01. 2005: Türkiye'yi dış borç yükünden kurtarma projesi66.18.04. 2005: "Türkiye'yi dış borç yükünden kurtarma projesi67.28.04. 2005: Başbakan'a (altıncı) başvuru.68.03.05. 2005: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (ikinci) yazısı69.19.08. 2005: Başbakan'a (yedinci) başvuru70.16.09. 2005: Cumhurbaşkanı'na elden verilen dosya (beşinci yazı)71.20.10. 2005: ATO Başkanı Sinan Aygün'e (dördüncü) yazı72.02.10. 2006: "Senciler Partisi Kuruluyor" yazısı* * *8.7.2007SEÇİM BİLDİRGEMBEN;* "YURDUMU MİLLETİMİ ÖZÜMDEN ÇOK SEVME" ilkesini özümsememi sağlayan "okul dışı eğitim" çalışmalarımızda edindiğim, ne toplumun ne de yönetimlerin dikkate almaların sağlayamadığım birikimimi TBMM'de ifade etmek,* Atatürk'ün "yurtta sulh dünyada sulh"u hayalini gerçekleştirecek "sencillik" kavramını hayata geçirecek bir "Bağımsızlar Çalışma Grubu" oluşturmak,* Bağımsızlardan oluşacak, hükümeti denetleyecek batı demokrasileri örneği bir "Gölge Kabine" kurmak,* Aynı çalışmalarda edindiğim ve adeta özdeşleştiğim, yolsuzlukları önlemenin "olmazsa olmaz"ı bir kavram olan "yasa bilinci"ni toplumsal yaşamda egemen kılmak,* Okullarda başlattığım "bilinç konferansları"nı devam ettirmek, yetişkin kesimin farkında olmadığı ve "ULUS" olabilmenin "olmazsa olmazı" bir kavram olan "kamusal alana sahip çıkma anlayışı"nı, bizim deyişimizle, "toplumsal sorumluluk bilinci"ni çocuklarımıza aşılamak,* 57. 58. ve 59. Hükümetlerin ciddiye almalarını sağlayamadığım "Türkiye'yi emir kulu olmağa zorlayan dış borç yükünden kurtarma projesi" ni başlatmak,* Devlet ile vatandaşlar arasındaki dava konusu sorunları aşağı çekmede etkili bir işlev görecek olan Ombudsmanlık Yasa Tasarısını TBMM gündemine aldırmak,* Okul dışı eğitim çalışmalarımızda bizleri yönlendiren ve önümüzü açan, HABİTAT Konferanslarının tekrar başlatılmasını sağlamak,* Yukarıda sözü edilen çalışmalarda geliştirdiğimiz, "farklı bilinç anlayışı"nın kamuoyunda tartışılmasını sağlamak ve Üniversiteleri bu alanda araştırmalar yapma, Bilinçoloji Ana bilim Dalı açma ve Bilinçolog yetiştirme gibi konuları gündeme almaları için ikna etmek,* TBMM'nin dünyaya örnek bir "SENCİLLER MECLİSİ"ne dönüşmesi için üstüme düşeni yapmak,AMACIYLA ADAY OLDUM.
Galip BARAN

WEB: www.galipbaran.blogspot.com, www.turkcelil.com, www.oytrabzon.com,
BAK: http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6510439384628777663&postID=631265389435696575
e.MAİL: galipbaran@ttmail.com, galipbaran@mynet.com

Hiç yorum yok: