30 Temmuz 2011 Cumartesi

aranıyor!........

ÖTEKİ  TÜRKLER?..

Ey Ahali! Duyduk Duymadık Demeyin!

Ben, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemiş bir Türk’üm!

(a)   74 milyon Türk’e ait bu yurdu özümden çok sevdiğim ve “çevre bilinci”ne sahip olduğum için, sokaklarda yani kamusal, yani 74 milyona ait alanda izmarit topluyorum

(b)    74 milyonluk Türk milletini özümden çok sevdiğim ve “trafik bilinci”ne sahip olduğum için kavşaklarda uyarıyorum.

Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemiş diğer “Öteki Türkler” i arıyorum.

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

8 Temmuz 2011 Cuma

Turgutreis Belediye Başkanı......

Valilik Makamına
MUĞLA
KONU:  Görevini yapmayan Turgutreis Belediye Başkanı
Turgutreis Yat Limanını, yap-işlet-devret modeliyle, denizi kirleterek, Çevre Yasası’nı ihlâl ederek, bu yolsuzluğu yaparak inşa eden Doğuş Grubu işletirken de, örneği ekli 20. 06. 2011 tarihli dilekçemizde de ifade edildiği üzere, yasaları hiçe saymakta, yolsuzluklar yapmaktadır.
Bu defa, sözü edilen dilekçede açıklandığı üzere,  düzenlenen Uluslar arası Klasik Müzik Festivali ile ilgili olarak Limanın giriş kapılarından ortadaki kapıya, yaya yolu işgal edilerek, kamusal alana (Türk halkına ait alana) tecavüz edilerek, Trafik Yasası ihlâl edilerek, bu yolsuzluk yapılarak konulmuş olan devasa duyuru panosu, kaldırılması için yaptığımız başvuruya rağmen kaldırılmamış, ya da Türk halkına ait alana tecavüz edilmeyecek şekilde farklı bir yere konulmamıştır.
Sonuç olarak, Turgutreis Belediye Başkanı başvurumuzu ciddiye almamış, gereğini yapmamış, cevap verme gereğini bile duymamıştır.
Görevini yapmayan/yapamayan Turgutreis Belediye Başkanı hakkında gerekeni takdirlerinize arz ederiz.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu, Bilinçolog, “yasa bağımlısı”, Turgutreis’in Erdem Öğreten Delisi (BKZ: Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır, “Yurttaşsız Demokrasi” Çizgi Kitabevi-Konya)  
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1) :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak, daha açık deyişle,  “felaket” olarak tanımlanan, “Bilgi Çağı”nın ürünü olan   “iklim değişikliği”ni yaşamakta olan bu dünyanın sakinlerinin “Bilinç Çağı”nı ve “Bilinçlendirici Eğitim anlayışı”nı ” İDRAK etmelerini sağlamaktır.

EK: 20. 06. 2011 tarihli dilekçe.
ADRES: Yalı Mahallesi 4076 Sokak No: 5/2
Turgutreis- BODRUM

BİLGİ NOT: İşbu dilekçe ve ekleri; Muğla Valiliği, Mahalli İdareler Evrakına
                       07 Temmuz 2011 Tarih ve 49762 Sayı ile elden teslim edilmiştir.  

6 Temmuz 2011 Çarşamba

Turgutreis "D-MARİN" yolsuzluğu.........

SAYIN YAŞAR ANTER,
YAŞAR ANTER
EKLİ "TUR BEL BAŞK  D-MARİN" BAŞLIKLI YAZIDA DA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE, D-MARİN YAT LİMANI'NDA, YAPILACAK OLAN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NİN DUYURU PANOSU İLE "KAMUSAL ALAN"A (YAYA YOLUNA) TECAVÜZ EDİLMİŞ,  TRAFİK YASASI İHLÂL EDİLMİŞ, BİR YOLSUZLUK YAPILMIŞTIR..
PANONUN KALDIRILMASI (YA DA DAHA UYGUN BİR YERE KONULMASI) İÇİN TURGUTREİS  BELEDİYESİNE YAPTIĞIM  BAŞVURU DİKKATE ALINMAMIŞTIR...
BU YOLSUZLUK;  NASRET'TİNİN HOCA'NIN "PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR" DİYEREK İFADE ETTİĞİ, ECDADIMIZDAN GELEN BİR HASTALIĞIMIZIN YAYGIN ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİDİR....
SAYIN ANTER,
FESTİVALİN YAPILACAĞI GÜNLERDE D-MARİN GİRİŞ KAPILARINDA SIRTIMDA,  ÖN YÜZÜNDE  "YURDU VE MİLLETİ ÖZDEN ÇOK SEVME İLKESİ" ARKA YÜZÜNDE "72 MİLYONLUK AİLE, TÜRKİYE PROJESİ"  YAZILI BİR ÖNLÜK GİYMİŞ OLARAK BİR PROTESTO EYLEMİ YAPMAYI VE İZLEMEYE GELENLERE, TURGUTREİS BELEDİYE BAŞKANINA VERDİĞİM DİLEKÇENİN BİR ÖRNEĞİNİ DAĞITMAYI DÜŞÜNÜYORUM. İLGİNİZİ ÇEKERSE DİYE HABER VERİYORUM. 
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu, Bilinçolog, “yasa bağımlısı”,  
Turgutreis’in Erdem Öğreten Delisi 
( BKZ: Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır, “Yurttaşsız Demokrasi” Çizgi Kitabevi-Konya)  
Belediye başkanlığına
TURGUTREİS
Konu: D-Marin yolsuzluğu,
D-Marin’in, Uluslararası Klasik Müzik Festivali etkinliği ile ilgili olarak Turgutreis Yat Limanının giriş kapılarından ortadaki kapıya, yaya yolunun işgal ederek, kamusal alana tecavüz ederek, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, bu yolsuzluğu yaparak koyduğu devasa duyuru panosu’nun kaldırılması gerekmektedir.
Yasalar; zengin fakir ayırımı yapılmaksızın; D-Marin & vatandaş farkı gözetilmeksizin uygulanmalıdır…
D-Marin, diğer taraftan, bu eylemiyle topluma kötü örnek olmaktadır…
Kötü örnekler hoşgörü ile karşılandığında sokaktaki vatandaşın yanlış yere park etmesi de önlenemez!...
Bu konuda belediye ses yayın aracıyla yapılan anonslar ciddiye alınmaz…
Bu gerçeklere özen gösterilmediği takdirde, T. Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğundan söz edilemez…
Turgutreis Yat Limanı giriş kapısına Trafik Yasası ihlâl edilerek, yolsuzluk yapılarak  konulan Klasik Müzik Festivali panosunun kaldırılması için gerekeni takdirlerinize arz ederim…
Saygılarımla,
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
“Yasa Bağımlısı”, Bilinçolog
(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.