23 Aralık 2010 Perşembe

Sayın Dr. Aybars AKKOR
“Erkeğin bencilliği” başlıklı makalenizi (Sözcü/ 22. 12. 2010 ) okuduktan sonra bu mektubu yazma ve konuyla ilgili birikimimi dile getirme gereğini duydum…
Sözlükte insanın bencil bir varlık olduğu kayıtlı…
Ne var ki, insanlar bencil olduklarının farkında değiller. Aşağıda sözü edilen çalışmaları yapmazdan önce ben de değildim…
Erich Fromm’un “Sahip Olmak ya da Olmak” adlı eserinde insanın iki temel özelliğinin bencillik ve sencillik olduğu anlatılıyor:
“Sahip olmak” ilkesine/özelliğine sahip insan (bencil varlık); mala, mülke, şöhrete, insana, bilgiye sahip olmak, onları ele geçirmek, kendine mal edip, onlara egemen olmak ve dilediğince kullanmak ister. Bu sahip oluşların sonu yoktur.
“Olmak” ilkesine/özelliğine sahip olan (sencil varlık) ise; hiçbir şeyi elde etmeye ya da kendine mal etmeye, şöhret ve iktidara sahip olup insana egemen olmaya kalkışmaz. Bu ilkenin insanı, kendisini geliştirir. Evrimleşir, diğer insanları sever. Sözcüklerle anlatılamayan, yaşanılan, hissedilen bir özelliktir bu ilke.
Dünya düzeni “sahip olmak” üzerine kurulduğu nedenle, insan ve değerleri, yerini makinelere ve ekonomik gelişmenin çarklarına bırakmıştır. Bilim, teknik ilerlemiş, ama bunlar kendi yararına kullanılmadığı için, insan bir araç haline dönüşmüştür.
Çözümün ilk ve tek şartı, “sahip olmak” ilkesinden “olmak” ilkesine geçmektir. Yeni bir insan, yeni bir toplum oluşturmaktır.”
Şu var ki, insanın bencillikten kurtulması, sencileşmesi mümkündür. Örneği, ben:
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız çalışmalarda :
* Bilinçlendim.
* “Yasa bağımlısı” oldum,
* BENCİLLİKTEN kurtuldum,
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim,
“ Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim,
* Edindiğim “tecrübi bilgi” ile, işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum; kendimi tanımağa başladığımın,
* “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın, Bilinçolog olduğumun farkına varmamı sağlayan çalışmaların belgesi olan, örneği ekli dosyada görülebilir…
Köşenizde değerlendirirseniz, sevinirim…
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hiç yorum yok: