28 Nisan 2008 Pazartesi

TRAFİK TERÖRÜNE SON VERME VE DEMOKRASİYİ TABANA YAYMA PROJESİ
(küresel ısınmaya “dur!” deme de bir ilk adım)
Galip BARAN
ÖN BİLGİ:
1989 yılında çevreyi koruma, 1993 yılında tüketim savurganlığına son verme, 1996 yılında trafik kazalarında “insan kusuru”nu en aza çekme gibi amaçlarla başlattığımız “okul dışı eğitim”çalışmaları; zamanla, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, iş ahlakı, imar ve “her şeyi devletten bekleme” v.b. sorunları önlemeyi hedef alan projelere dönüştü… Bu çalışmaların, ileri bir aşamasında;
(a) Yeni bir bilinç anlayışı geliştirmiş olduğumuzun,
(b) başta sayılan alanların tümünde bilinçlendiğimizin,
(c) insanların ciddiye almadıkları, “toplumsal sorumluluk bilinci”mizin, ileri düzeyde geliştiğinin farkına vardık,
(d) daha da önemlisi, “yasa bilinci”miz gelişti,
(e) bazılarımız, özellikle ben, “yasa bağımlısı” olduk,
Bu arada, “trafik bilinci”ni, Trafik Yasası’nın kurallarının tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını; “yasa bilinci”ni ise, yasaların tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını öngören kavramlar olarak tanımlamayı uygun gördük. “Yasa bağımlılığı” yeterince yaygınlaştığında “yolsuzluk” kavramının gündemden düşeceğine “yolsuzluk canavarları”nın “terki-diyar” edeceklerine inanıyoruz.
Sözü edilen çalışmalar; diğer taraftan, başta “küresel ısınma” olmak üzere, “yolsuzluk” dahil, sorunların tümünün insanın “nefs tutsağı”, diğer deyişle, “bencil bir varlık” oluşundan kaynaklandığının farkına varmamızı da sağladı. Yaşam biçimimizde “devrim” niteliğinde değişikliklere neden olan bu çalışmalar, zamanla “kendimizi tanıma”mızı; kendimizi tanımak, Rab’bimiz’i tanımamızı sağladı. Rab’bimiz’i tanımak” TEKAMÜL etmemize yol açtı…
Sözü edilen çalışmada geliştirdiğimiz (aşağıda görülen) projenin, 2004 yılında TBMM ve M. E. Bakanlığı irliğinde başlatılmış olan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” Projesiyle bütünleştirilerek uygulanmasını öneriyoruz. Öğrencilerin bu projede yer almalarının, onlara “kişilik” ve “özgüven” kazandıracağını savunuyoruz... Proje ülke genelinde uygulanabildiğinde;
(a) “küresel ısınma”yı önlemede, toplum olarak etkili bir unsur olacağımıza;
(b) geliştirdiğimiz “bilinç anlayışı” nın globalleşeceğine, Atatürk’ün “yurtta sulh, dünyada sulh” düşünün gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu denli büyük bir gelecek vaad eden proje, yıllar önce, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programlarına “uygulama dersi” olarak konulması için M. E. Bakanlığına sunulmuş olup, neden bilinmez, T. T. Kurulu Komisyonlarında ciddiye alınmayı beklemektedir…
PROJE Sloganı :“sorun: bencillik; çözüm: sencilikAmaç : İlk ve orta öğretim okulları öğrencilerini “ÖN BİLGİ” de dile getirilen özelliklerle donatmayı öngören bir uygulama başlatmak.
Uygulama yeri : Yayalarla ilgili trafik ışık ve işaretleriyle donatılmış “Demokrasi Dershanesi” olarak tanımladığımız kavşaklar.
İnsan kaynağı : M. E. B. Özel Sürücü Kursları öğrencileri, trafik sorunuyla ilgili STK’ lar ve duyarlı bireyler de bu projenin uygulamasında yer alabilirler. Devletin trafikten sorumlu kuruluşlarının ( il ve ilçe Milli Eğitim. ve Emniyet Müdürleri) işbirliği yapmaları durumunda hızla ve kolayca amacına ulaşacak bu projenin uygulamasında yer alanlar "Trafik Gözcüsü” olarak tanımlanırlar.
Örnek kural : Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralı bu proje için “örnek kural” seçilmiştir.
Yayalarla ilgili bir kuralın “örnek kural” seçilmesi; tanımı yukarıda görülen “trafik bilinci”nin bu uygulamayla yaşama geçeceğini; bu kurala uymayı alışkanlık haline getirenin “Trafik Yasa”nın kurallarının tümüne uyacağını, yıllardır devam eden uygulamamızda gözlemlemiş oluşumuzdan kaynaklanmıştır.
Uygulama : Trafik Gözcüleri; kırmızı ışıkta geçen yayaları, aşağıda açıklanan, “sosyal yaptırım” olarak bilinen yöntemle uyarırlar. Uyardıkları yayalara, kendilerinin de başka yayaları aynı yöntemle uyarmalarını önerirler. Böylece “trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” çağrısının yaşama geçmesine katkıda bulunurlar. Yıllardır önlenemeyen, “trafik terörü”nün son bulmasında yer almanın onurunu paylaşırlar.
Sosyal Yaptırım : Kırmızı ışıkta geçeni (kural çiğneyeni) anında, yüzüne karşı utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmayı öngören bir yöntem olup “ÖN BİLGİ”de sayılan alanlarda kural çiğneyenlerin, örneğin çevreyi kirletenlerin de aynı yöntemle uyarıldıklarında utandıkları, bazılarının özür de diledikleri görüldü.
Uygulama süresi : Toplumun Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralına uyma alışkanlığı görülür şekilde arttığında, yasanın öngördüğü cezanın uygulanması süreci başlatılabilir.
Projenin, uygulanabilirliğini ve etkinliğini saptamak için, başlangıçta, Polis kolejleri, Akademileri ve Jandarma Ast Subay Okulları öğrencileri ve özellikle de, M.E.B. Özel Sürücü Kursları öğretmen ve öğrencilerinin yer alacakları bir “deneme uygulaması” yapılabilir.
TRAFİK TERÖRÜNE SON VERME VE DEMOKRASİYİ TABANA YAYMA
PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLU
(MUĞLA ÖRNEĞİ)
AMACI : “Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin uygulamasını düzenlemek.
YÜKÜMLÜLÜKLER :
HABİTAT Bilinç Kozası : Projeyi, diğer katılımcıların verecekleri destek çerçevesinde yürütür.
Muğla Valiliği : Devletin trafik hizmetinden sorumlu kuruluşlarının bu projeye, verecekleri desteğin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlar.
Muğla Belediyesi : Projenin uygulanacağı kavşak ya da kavşakların eksiklerini giderir, çalışmayla ilgili pankart, yazı ve benzeri tanıtım araçlarının kentin belli yerlerinde sergilenmesini sağlar.
Emniyet Müdürlüğü : Emniyet Müdürlüğünün vereceği destek, uygulamada yer alacak birimlerle birlikte hazırlanacak (protokola eklenecek) bir programla belirlenir.
Milli Eğitim Müdürlüğü : Milli Eğitim Müdürlüğünün vereceği destek, bu çalışmada yer alacak okulların rehber öğretmenleriyle birlikte hazırlanacak (protokola eklenecek) bir programla belirlenir. (PROGRAM önerisi eklidir)
Müftülük : Müftülüğün, bu çalışmanın öneminin topluma anlatılması, konuyla ilgili duyuruların ibadet yerlerine asılması gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir.
Şoförler ve Otomobilciler Odası : Oda’nın, bu çalışmanın amacını, oda üyelerine ve Federasyona duyurması ve çalışmayla ilgili çağrı ve duyuruların üyelerin araçlarına asılması gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kişiler : Trafik sorunuyla ilgilenen kuruluş ya da kişilerin bu projeye destek olmaları beklenmektedir.
KATILIMCILAR ADI İMZASI
HABİTAT Bilinç Kozası : ................ ..................
Muğla Valiliği : ................ ..................
Muğla Belediyesi : …………... ..................
Emniyet Müdürlüğü : ................ ..................
Milli Eğitim Müdürlüğü : …………... ..................
Şof. ve Otom Odası : ................ ..................
OKULLAR İÇİN PROGRAM (ÖNERİ)
B. OKUL İÇİ ETKİNLİKLER:
(a) İLK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
* Kavşaklarda yapılan uygulamayı rehber öğretmenlerin gözetiminde izlerler. Gözlemlerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri ve okullarda/sınıflarda düzenleyecekleri trafik köşesi panolarına asmaları istenebilir.
* Rehber öğretmenler yardımıyla oyunlar hazırlayıp, sahneye koyabilirler.
(b) ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
* Uygulamasında rehber öğretmenler eşliğinde yer alacakları projeyi okulda tartışmaları ve geliştirilmesi için öneride bulunmaları istenebilir. Trafik örneğinden yola çıkarak diğer sorunlarla ilgili projeler hazırlamaları önerilebilir.
* Aynı şekilde, oyunlar hazırlayıp, sahneye koyabilirler.
A. OKUL DIŞI ETKİNLİKLER
(a) İLK ÖĞRETİM
Bu öğrencilerin, orta öğretim öğrencilerinin yer alacakları uygulamaları, rehber öğretmenlerin gözetiminde izlemeleriyle yetinilebilir.
(b) ORTA ÖĞRETİM
Bu öğrencilerin,
(1) Güvenlik görevlilerince de gerekli önlemlerinin alındığı kavşaklarda gerçekleştirilecek uygulamalara rehber öğretmenler eşliği ve gözetiminde katılmaları sağlanabilir.
(2) Uygulamayı izleyen halkla iletişim kurmaları, bu konuda anket ve araştırma yapmaları istenebilir.
Galip BARAN
Turgutreis “BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ” Kurucu Rektörü
Bilinçolog-Yasa Bağımlısı; “Bencil Varlıkların Üstüne Vazife Olmayan İşler” Uzmanı
HABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik, Yolsuzlukları ve Yoksulluğu Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı
TEL: 0252.382 34 77-0535.844 84 76
E-posta: galipbaran@ttmail.com , galipbaran@mynet.com
WEB: http://www.turkcelil.com/

Hiç yorum yok: