30 Nisan 2008 Çarşamba

*** HABER... HABER...****

HABER... HABER...
Turgutreis Bilinç Üniversitesi
(Internatıonal Awarreness Academy)
Rektörü ve HABİTAT ‘Bilinç Kozası’ Galip Baran, Muğla Valiliği’ne ‘Trafik terörüne Son Verme Projesi’ önerdi.
Bu projeyi uygulamayan Bodrum Kaymakamı ve ‘bilinç’ konusundaki önerilerini ciddiye almayan Bodrum Belediye Başkanını; Haklarında hazırladığı bir dosya ile Muğla Valiliği’ne şikâyet etti.” (*)
Valilik Makamına 29.Nisan.2008
MUĞLA
KONU : Ekte sunulan “Trafik Terörüne Son Verme ve Demokrasiyi Tabana Yayma Projesi” nin Muğla İlinde uygulanması Önceki, 22. 04. 2009 tarihli, “Yerel ve Merkezi Yönetim yetkililerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla başlattığımız çalışmalarda karşılaştığımız sorunların arzı ve gereğinin yapılması” KONULU başvurumuz ekinde yer alan, “Where is The Walking Path (Yaya Geçidi Nerde)” başlıklı, 18. 04. 2008 tarihli yazımızda sözü edilen; “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” nin son şekli eklidir.
Bu proje ;
· Yıllardır yaşanan, büyük can ve mal kayıplarına yol açan trafik sorununun kamuoyunda ve basında “terör” olarak algılanmakta ve tanımlanmakta oluşu dikkate alınarak,
· Yine sözü edilen projeyi yıllardır uygulamakta oluşumuzun yoğunlaştırdığı, aşağıdaki paragraflarda,
“Bu arada, “trafik bilinci”ni, Trafik Yasası’nın kurallarının tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını; “yasa bilinci”ni ise, yasaların tümüne aynı özen ve duyarlıkla uyulmasını ve uymayanların uyarılmasını öngören kavramlar olarak tanımlamayı uygun gördük. “Yasa bağımlılığı” yeterince yaygınlaştığında “yolsuzluk” kavramının gündemden düşeceğine “yolsuzluk canavarları”nın “terki-diyar” edeceklerine inanıyoruz. Sözü edilen çalışmalar; diğer taraftan, başta “küresel ısınma” olmak üzere, “yolsuzluk” dahil, sorunların tümünün insanın “nefs tutsağı”, diğer deyişle, “bencil bir varlık” oluşundan kaynaklandığının farkına varmamızı da sağladı. Yaşam biçimimizde “devrim” niteliğinde değişikliklere neden olan bu çalışmalar, zamanla “kendimizi tanıma”mızı; kendimizi tanımak, Rab’bimiz’i tanımamızı sağladı. Rab’bimiz’i tanımak” TEKAMÜL etmemize yol açtı…
şeklinde ifadesini bulan düşüncelerimiz de eklenerek, “Trafik Terörüne Son Verme ve Demokrasiyi Tabana Yayma Projesi”, şeklinde geliştirilerek güncelleştirildi. Bu projenin, Muğla İlinde İlk ve Orta Öğretim Okulları öğrencileri için müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulmasını öneriyoruz. Çocuklarımıza “kişilik” ve “özgüven“ kazandıracağını savunduğumuz bu projenin Atatürk’ün aşağıda görülen İlk ve Orta Öğretimin uygulamalı bir şekilde yapılmasıyla ilgili düşünceleri ile örtüştüğü görülmektedir. Milli eğitim programı ve Milli eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Bir taraftan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Buda ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür.(Atatürk’ün söylev ve demeçleri, Cilt. II, Sayfa 45, TİTEY) Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif bir şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmalıdır. Medeni ve çağdaş bir toplumun bilim ve kültür yolunda yalnız bu kadarla yetinmeyeceği şüphesizdir.
Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu medeniyet düzeyine ulaşması ancak, yüksek bilim ve teknik elemanlarının yetiştirilmesi ve milli kültürümüzün yüceltilmesi ile mümkündür.
Orta öğretimde bile eğitim ve öğretim metodunun uygulamalı olması esasına uymak şarttır. Kadınlarımızın da aynı öğretim kademelerinden geçerek yetişmelerine önem verilecektir.
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I., Sayfa 224, TİTEY))
Sözü edilen projenin İlk ve Orta Öğretim Okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması önerimizin ve önceki, (22. 04. 2008 tarihli) Yerel ve merkezi yönetim yetkilileri ile ilgili şikayetimizin değerlendirilişinde dikkate alınmasını istediğimiz belgeler (Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yazıları) eklidir.
Bilgi ve gereği için arz olunur.
Saygılarımızla.
Galip BARAN; Rektör/ Bilinç Üniversitesi/Turgutreis
Bilinçolog/ Yasa Bağımlısı/ “Bencil Varlıkların Üstüne Vazife Olmayan İşler” Uzmanı
HABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik, Yolsuzlukları ve Yoksulluğu Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı

TEL: 0252.382 34 77 – 0535.844 84 76
E-posta: galipbaran@ttmail.com / galipbaran@mynet.com
WEB: http://www.turkcelil.com/ / http://www.galipbaran.blogspot.com/
EKLERİ:
1.
“Trafik Terörüne Son Verme ve Demokrasiyi Tabana Yayma Projesi” ve “Protokol”u
2. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın, 3.05. 2005 tarihli yazısı
3. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 24. 09. 1998 tarihli yazısı
(*) İş bu şikâyet dilekçesi: 29.04.2008 Tarih ve K.Rfk: I3161605225850-163223835/145739041N Sayı ile “Yurtiçi Kargo” vasıtasıyla
Muğla Valiliği’ne gönderilmiştir./GB

Hiç yorum yok: