14 Ocak 2009 Çarşamba

Kimden: “OZYACHTİNG-BODRUM” <oz@ozyachting.com>
Kime:
galipbaran@ttmail.com, 13 Ocak 2009 Salı 22:54
YAHUDİ BİLİNCİ
Çamlıca Kız Lisesi Müdür Muavini Sebahat Egemen Hanım'ın yine bir lise hocası olan arkadaşının başından geçen su hadise, değişik ülkelerde yıllarca azınlık psikolojisi içinde yaşayan Yahudi cemaatinin millet olma şuurunu nasıl kazandıklarını göstermesi açısından oldukça önemlidir:
"Çocuklardan not tutmaları için bir defter getirmelerini istedim. Sınıfın tek Musevi talebesi hariç iki gün içinde hepsi isteğimi yerine getirdi. Her ders Yahudi kızına defter getirmesi gerektiğini tekrarladımsa da, hali vakti yerinde olduğu halde kız deftersiz gelmekte devam ediyordu.
Nihayet aradan bir hafta geçtikten sonra, dediğimi yapmadığı takdirde kendisini sınıfa almayacağımı söyleyince ağlamaya başladı. Ailesinin çok geniş imkânı olduğunu bildiğim için bu direnmenin sebebini öğrenmem lazımdı. Kızdan aldığım cevap bir Siyonist prensibin genç bir Yahudi kızında ifade bulmasından ibaretti.
Kız ağlamaya devam ederek ''NE YAPAYIM ÖĞRETMENİM, YAKO ON GÜNDÜR DÜKKÂNINI AÇMADI, HERHALDE HASTA OLMALI'' dedi."
Yako'dan başkasından alış veriş etmeyi prensibine ihanet addedecek ırki bir taassupla Yahudiliğine gösterdiği bu sadakatin kaçta kaçı bizlerde bulunmaktadır? Çamlıca sakinlerinin el birliği ile zengin ettikleri parçacı Mişo'nunkumaş tüccarı olduğunu duyduktan sonra, Yahudi kızının Yako'su da herhalde günün birinde kırtasiye toptancısı olmuş veya olacaktır.
* * *
TÜRKLER, GELİN,
“elma dersem çık

armut dersem çıkma”yı
OYNAYALIM!..

Yahudi mallarını almayan, protesto mitingleri düzenleyen, konsolosluk ya da elçilik önüne siyah çelenk bırakan, İsrail Bayrağı yakan Türklerin “Türklük bilinci” var mı?
Varsa, nerede saklanıyor bu bilinç?
Gören, bilen, duyan var mı?
Türklerin “çevre bilinci”, “tasarruf bilinci”, “trafik bilinci” ve “vergi bilinci” var mı?

Varsa nerede saklanıyor. Gören, bilen, duyan var mı?
Türklere soruyorum:

“OZYACHTİNG-BODRUM”a soruyorum.
Çamlıca Kız Lisesi Müdür Muavini Sebahat Egemen Hanım'ın lise hocası olan arkadaşına soruyorum.
Aranızda bu sorulara cevap verebilecek babayiğit var mı?
Bu sorunumuzu, “Yahudi bilinci”ni konuşarak, yazarak, hayıflanarak, hatta kendimizi eleştirerek çözemeyeceğimizi öğrenelim artık!
Şu yerlerde sürünen “Türklük bilinci”ni nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşalım artık!
Gelin! En başta ERKANI DEVLET olmak üzere, hepinizle konuşalım.

Bilinç Üniversitesi olarak emrinizdeyiz!
Ya da, boş verin, “elma dersem çık armut dersem çıkma”yı oynayalım!
Hem, Yahudilerin “başkasından alışveriş etmeme prensibi/ilkesi” varsa. Türklerin de, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi” var, değil mi? Yoksa, yok mu ?
Varsa, gören, bilen duyan var mı?
Var olmasına var da, Galip Baran gibi şom ağızlılar olmasa!
Galip BARAN
Bilinçolog /yasa bağımlısı/ Turgutreis’in yurdunu ve milletini özünden çok seven delisi.
Bilinç Üniversitesi (*)
Turgutreis-BODRUM
TEL: (0252) 382 34 77 ; (0535) 844 84 76
E-mail:
galipbaran@ttmail.com ; galipbaran@hotmail.com
WEB:
http://www.turkcelil.com/; http://www.internethaber.eu/; http://www.galipbaran.blogspot.com/;
www. bilinc-universitesi.blogspot. com
(*) : Bilinç Üniversitesi;
(a) Bilinç kavramını, özellikle de “toplumsal sorumluluk bilinci”ni hayata geçirmek,
(b “Cumhuriyet’in yüksek seciyeli muhafızları”nın ve “yurdu ve milleti özünden çok seven nesilleri”nin yetiştirilmesinde devlete, yardımcı olmak
için kurulmuştur.

Hiç yorum yok: