12 Mart 2008 Çarşamba

"YENİ BİR TÜRKİYE"...

YENİ BİR TÜRKİYE
Bizler; Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve “her şeyi devletten bekleme” gibi alanlarda yıllardır devam eden “okul dışı eğitim” çalışmalarıyla geldiğimiz noktada edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimden yola çıkarak“Yeni bir Türkiye” inşa etme kararı aldık. Amacını;
(a) Yurtta ve dünyada barışı gerçekleştirecek,
(b) Yurdunu ve milletini özünden çok sevecek ,
(c) Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyecek,
(d) “Cumhuriyet’in ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlarını yetiştirecek bir toplum ideali için çalışacak bir kadro oluşturmak; Biçiminde belirlediğimiz girişimin “Çalışma Bildirgesi” eklidir Her türlü düşünce, öneri ve eleştiriye açık olan bu girişimde yer almak ve yapılmakta olan çalışmalara katkıda bulunmak isteyenler sözü edilen
(aşağıda yer alan) "BİLDİRGE" yi imzalayabilirler.
YENİ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMA BİLDİRGESİ
(*) Ben, ……....…….. Bundan Böyle:
(A) : Çevreyi kirletmeyeceğime; Aşırı tüketmeyeceğime; Trafik kurallarını çiğnemeyeceğime; Toplum sağlığına aykırı alışkanlıklar edinmeyeceğime; Vergi kaçırmayacağıma; İş ahlakına saygı göstereceğime; Milli servete zarar vermeyeceğime; İmar yasasına aykırı işler yapmayacağıma; Her şeyi devletten beklemeyeceğime;
Diğer bir deyişle, KIRMIZIDA DURACAĞIMA,
(B) : Sayılan alanlarda KIRMIZIDA GEÇMEK isteyenleri, “SOSYAL YAPTIRIM” olarak bilinen yöntemle uyaracağıma, ayrıca,
(C) : Uyardıklarıma, kendilerinin de başkalarını aynı yöntemle uyarmalarını önereceğime, SÖZ VERİYORUM.
(imza)
KIRMIZIDA DURMAK:
Her türlü yanlış, iş, davranış ve haksızlıktan kaçınmayı öngören bir “İLKE” dir.
SOSYAL YAPTIRIM :
Kırmızıda geçeni, anında, yüzüne karşı, utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmaktır.
(*) : Bu “Bildirge”ye uymanın “salih ameller” eylememi sağlayacağına, “nefs”imle savaşmamı kolaylaştıracağına, “insan-ı kamil” olmama yol açacağına, bir başka deyişle, beni “erdem”e yönlendireceğine, bu bağlamda bir “kılavuz” işlevi göreceğine inanıyorum. Bildirgeyi İmzalayanın:
İşi :............................................................
Adresi :............................................................
Tel : ……………………………………………….
NOT: Bu “Bildirge” her türlü düşünce, öneri ve eleştiriye açıktır.
Galip BARAN
Bilinçolog/Yasa Bağımlısı/İnsan Davranışları Uzmanı HABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik, Yolsuzlukları Önleme ve “Yurtta Barış Dünyada Barış” Kozaları Kolaylaştırıcısı TEL: (0252) 382 34 77 /(0535) 844 84 76
E-posta:galipbaran@ttmail.com / galipbaran@mynet.com
WEB:http://www.turkcelil.com/ / http://www.galipbaran.blogspot.com/

DOW JONES KADAR TAŞ…
Sabahları, televizyonlarda, 5-10 dakika günlük haberler veriliyor, ardından 20-25 dakika DOW JONES’un “ÖKSÜRDÜĞÜ” ya da” AKSIRDIĞI” anlatılıyor.
Ekonomi uzmanları; “insancıklar”ı, Neye, Nereye, Ne kadar ve Nasıl bir yatırım yapmaları gerektiği konusunda yönlendiriyorlar.
“Küresel Isınma” uzmanlarının uyarıları, dünyanın DOW JONES’la birlikte yok olacağı gerçeği ISKALANIYOR. “Felaket” HAFİFE ALINIYOR.
“Küresel Isınma”nın durdurulması için Neye, Nereye, Ne kadar ve Nasıl bir yatırım yapmaları gerektiği anlatılmıyor.
Başına DOW JONES kadar taş düşesi DOW JONES BAĞIMLILARI!
Alt tarafı DOW JONES bu, Nuh’un Gemisi değil! Titaniği düşünün!
Bizler; çevre, tüketim, sağlık, trafik, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve “her şeyi devletten bekleme” gibi alanlarda yıllardır yapmakta olduğumuz “okul dışı eğitim” çalışmalarında bu konuda çok önemli bir şey öğrendik. “Küresel Isınma”nın nasıl durdurulabileceği konusunda uzmanlaştık.
Neye, Nereye, Ne kadar ve Nasıl bir yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz.
Size yardımcı olmağa; sizi DOW JONES hastalığından kurtarmağa, “TEDAVİ” etmeğe hazırız.
Hem de “BELEŞ”ten!
“ALAN” değil, “VEREN EL”iz…
Dileriz, “BU TAŞ” işe yarar. “Küresel Isınma SONA ERER!
“Gökten üç elma düşmüş…………………………………………….”
Galip BARAN

Hiç yorum yok: