5 Mart 2008 Çarşamba

EĞİTİM REFORMU


EĞİTİM REFORMU
Yayınlayan Haberci 2008/2/18

Galip BARAN
"YILIN İNCELEME ÖDÜLÜ"
2007 Örsan Öymen Anısına -18.2.2008 Milliyet "NASIL BİR EĞİTİM REFORMU?"
Milliyet’in Örsan Öymen Anısına Yılın İnceleme Ödülü, Türkiye’nin önemli güncel sorunlarını irdelemeyi sürdürüyor. Bu yıl eğitimin önemli bir sorununu gündeme getiriyor ve ülkemizin düşünen, inceleyen, araştıran, tartışan insanlarını göreve çağırıyor. Bu yarışa siz de katılın.
ÖDÜL KONUSU: ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM REFORMU
A)Üniversite öncesi temel ilköğretimin kalitesinin yükseltilmesi, okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi,
B) Bilim, teknoloji ve pedagoji, alanındaki değişim ve gelişmelerin Türk eğitim sistemine uygulanması,
C) Temel eğitim ve lise düzeyinde, üniversiteye ve mesleki eğitime dönük yönlendirme esaslarının yeniden düzenlenmesi,
D) Üniversite önünde yığılmayı önlemenin yollarının Türkiye koşullarına uygunluğu açısından çözümlenmesi.
KATILIM KOŞULLARI:
1- Yurt içinden ya da yurt dışından ödüle yazarın imzalı bir başvuru yazısıyla aday olunabilir. Çalışmalar öteki maddelerdeki koşullara uymalı ve Türkçe yazılmış olmalıdır.
2- Adaylar doğrudan başvuracakları gibi, kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları; sivil toplum örgütleri de aday gösterebilir. Bu şekilde önerilen adayların onay imzaları da başvuruya eklenmelidir. Aday çalışma, iki ya da üç kişinin ortak yapıtı ise, parasal ödül aralarında bölüştürülür, her birine ödül belgesi verilir.
3- Ödüle başvuranlar açıklanmaz, aday yapıtlar kazansın ya da kazanmasın geri verilmez.
4-Dosya A4 kâğıdıyla en az 20, en çok 50 sayfa olmalıdır.
5- Ödül sahibine 5 bin YTL ile bir ödül belgesi sunulur. Ödül tek olarak verilir, bölüştürülemez, mansiyon yoktur. 6- Aday yapıtlar 10 nüsha olarak gönderilmeli; ayrıca yapıt sahibi adayın bir A4 kağıdını geçmeyen özgeçmişi( 10 kopya olarak) ve bir adet fotoğrafı eklenmelidir. Açık adresleri, telefon numaraları, varsa fax numaraları, e-posta adresleri de başvuruda yer almalıdır. 7- Aday yapıtlar 29 Şubat 2008 günü saat 17.00'ye kadar “Doğan Medya Center, Milliyet Ödülleri, 34204 Bağcılar, İstanbul” adresine teslim edilmeli ya da Posta ile gönderilecek ise son tarih 22 Şubat, kargoyla ise 27 Şubattır. Ayrıntılı bilgi için Tel: 0212 505 63 49
SEÇİCİLER KURULU:
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Ali BAYKAL (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı) Metin BOSTANCIOĞLU (Eski Milli Eğitim Bakanı)Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı)Prof. Dr. Üstün ERGÜDER (Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Merkezi Direktörü, Üçüncü Sektör Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)Dr. Atilla KARAOSMANOĞLU (Dünya Bankası Eski Başkan Vekili)Altan ÖYMEN (Radikal Gazetesi Yazarı)Prof. Dr. Türkan SAYLAN (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı)
EĞİTİM REFORMU:
Bize göre Eğitim Reformu”nun hedefleri;
•“Yurdu Milleti Öz”den çok sevecek,
•"Yurtta Barış Dünyada Barış” için çalışacak,.
•Türkiye’nin “Muasır medeniyeti aşması”nın yolunu açacak,
•Cumhuriyet’in ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve Yüksek Seciyeli Muhafızları olacak,Nesiller yetiştirmek.Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana yukarıda sayılan hedeflere ulaşılmasından söz edilmiş ya da gözetilmişse, “egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi” olacak kuşakların yetiştirilmesi için büyük çaba gösterilmiş, ilköğretim okulları, üniversiteler açılmış, ancak, ne yazık ki, okuryazar sayısında artış sağlamaktan öte, kayda değer bir sonuç alınamamıştır. Yukarıda sayılan, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacak Hedefleri dikkate alındığında, eğitimin amacının “okur yazarlık”la sınırlı kaldığı ve “ÇOK YETERSİZ” olduğu iddia edilebilir.

Hiç yorum yok: