27 Aralık 2007 Perşembe

“YURTTAŞ’IN ANDI” (*)
Yayınlayan
Haberci 2007/12/7

Galip BARAN -HABİTAT Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı Ben, ……. ……..Bundan Böyle:(A)Aşırı tüketmeyeceğime,Vergi kaçırmayacağıma, Çevreyi kirletmeyeceğime,Milli servete zarar vermeyeceğime,Trafik kurallarını çiğnemeyeceğime,Rüşvet vermeyeceğime/almayacağıma,İmar yasasına aykırı işler yapmayacağıma,İş ahlakının korunması için çaba göstereceğime,Toplum sağlığına aykırı alışkanlıklar edinmeyeceğime,“Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”nı terk edeceğime,Diğer deyişle, KIRMIZIDA DURACAĞIMA,(B)Sayılan alanlarda KIRMIZIDA GEÇMEK isteyenleri, “SOSYAL YAPTIRIM” olarak bilinen yöntemle uyaracağıma, ayrıca,(C)Uyardıklarıma, kendilerinin de başkalarını aynı yöntemle uyarmalarını önereceğime,SÖZ VERİYORUM.====================KIRMIZIDA DURMAK: Her türlü yanlış, iş, davranış ve haksızlıktan kaçınmayı öngören bir “İLKE” dir. SOSYAL YAPTIRIM : Kırmızıda geçeni, anında, yüzüne karşı, utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmaktır.(*) : Bu And, benim için yukarıda sayılan alanlarda eylediğm “salih ameller” ile “nefs”im ile savaşmamı kolaylaştırmış, “insan-ı kamil olmamı sağlamış, bir başka deyişle, beni “erdem”e yönlendirmiş, bu bağlamda bir “kılavuz” işlevi görmüştür. Galip BARANHABİTAT Bilinç, Sencillik ve Yolsuzlukları Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı(0252) 382 34 77 (0535) 844 84 76e-posta:
galipbaran@ttnet.net.tr WEB: www.turkcelil.com

Hiç yorum yok: