14 Mayıs 2008 Çarşamba

BM GENEL SEKRETERİNE "açık" MEKTUP

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
GENEL SEKRETERİ,
Sayın: "BAN Kİ MOON" a "açık" Mektup
Bay, Ban Ki Moon
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

KONU: BM Şartı’nda yer alan amaçlara ulaşmada etkili ve yönlendirici bir araç olacağını savunduğumuz “Sorun Bencillik; Çözüm Sencilik” sloganının tanıtımı konusunda bize yardımcı olmanız.
Sayın Genel Sekreter,
Bizler, yıllardır, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, imar, iş ahlakı, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı gibi sorunların yaşandığı alanlarda bazı “okul dışı eğitim” çalışmaları yapıyoruz.
Yaşam biçimimizde devrim niteliğinde değişikliklere neden olan bu çalışmaların bir aşamasında kendimizi ve “Yaradan”ı tanımağa başladığımızın ve tekamül etmekte olduğumuzun farkına vardık.
Bu sonuçlar, B.M. Şartı’nın gerçekleşebilmesi için insanoğlunun “nefsinden bağımsız”, bizim deyişimizle, “sencil varlık” olmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğu gerçeğini idrak etmemize yol açtı.
Bu gerçeği dikkate alarak “Sorun Bencillik; Çözüm Sencilik” (*) sloganını ürettik.
Bu slogan dünya genelinde kabul görebildiği ve yaşama geçebildiği takdirde:
Atatürk’ün Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan önce düşündüğü, “Yurtta Barış Dünya da Barış” sloganıyla ifade ettiği ve “Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi dirliği ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir”, “Yaşamda tam mutluluk ve tat, ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabilir.” cümleleriyle dile getirdiği “Dünya Barışı”nın kolaylıkla gerçekleşebileceğini düşünüyor ve savunuyoruz.
Sayın Genel Sekreter,
Sorun Bencillik; Çözüm Sencilik” sloganının dünya genelinde tanıtımı konusunda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi Rektörü, Turgutreis-BODRUM
TEL
: 0252. 382 34 77 - 0535.844 84 76
E-posta: galipbaran@ttmail.com, galipbaran@mynet.com
WEB
: http://www.turkcelil.com, http://www.galipbaran.blogspot.com
(*) : “PROBLEM EGO(T)IZM ; SOLUTION ALTRUISM"

Hiç yorum yok: