19 Temmuz 2008 Cumartesi

Yalçın BAYER, "Hürriyet Gazetesi"
Sayın Yalçın BAYER,
“Trafikte dikkat, 10 bin hayat” sloganıyla başlatılan kampanyaya verdiği destek üzerine sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e örneği ekte görülen başvuruyu yapmış bulunuyoruz.
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, imar, milli servet, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı gibi alanlarda yaklaşık 20 yıldır devam eden “okul dışı eğitim” çalışmalarımızda karşılaştığımız sorunlarla ilgili olarak, 14 tanesi Cumhurbaşkanlığı Makamına olmak üzere, devletin resmi kurumlarına yaptığımız başvuru sayısı 300’ü aşmış olup, bu başvurulardan, “aferin-name” olarak tanımladığımız “kutlarım, başarılar dilerim, teşekkür ederim” dışında dişe dokunur bir yanıt alabilmiş değiliz.
Bu başvurumuzun basında yer almasının sonuç alma bakımından faydası olacağından fazla umutlu değilsek de, köşenizde yer vermenizin yaratacağı moral ve motivasyona ihtiyacımız var.
Aslında, başka bir beklentimiz daha var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin, örneği ekte görülen mektubu gönderdik. Sayın Genel Sekreterden, yukarıda sözü edilen “okul dışı eğitim” çalışmalarımızda geliştirdiğimiz “Sorun Bencillik: Çözüm Sencilik” şeklinde ifade ettiğimiz sloganın tanıtımı konusunda yardımcı olmasını istedik.
Sayın BAYER,
22 Temmuz MV seçimlerinde olduğu gibi, bana bir iyilik daha yapar, Cumhurbaşkanı Gül’e ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiğimiz mektupları köşenizde değerlendirir misiniz, lütfen. Saygılarımızla.
Galip BARAN; Rektör, Bilinç Üniversitesi Turgutreis-BODRUM
***

CUMHURBAŞKANI’NA
AÇIK DİLEKÇE... 08.05.2008
Sayın Abdullah Gül
Cumhurbaşkanı
KONU: Yıllardır devam eden “Okul dışı eğitim çalışmaları”nda geliştirdiğimiz “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma” projemizin İlk ve Orta Öğretim Okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Bizler, bir elin parmaklarını bulmayan sayıdaki varlığımızla, yıllardır; çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, imar, iş ahlakı, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı sorunlarının yaşandığı alanlarda bazı “okul dışı eğitim çalışmaları” yapıyoruz.
(a) Yaklaşık 20 yıldır devam eden bu çalışmaların bir aşamasında; yeni bir bilinç anlayışı geliştirdiğimizin ve yaşam tarzımızın toplumun çıkarını gözetecek biçimde, Kur’anı Kerim’in Haşr Suresi 9. Ayetinde sözü edilen İsar kavramı ile bire-bir örtüşecek şekilde değişmeğe başladığının farkına vardık. Sonuçta, içimizden gelen bir sese uyarak, başkalarının farkında olmadıkları, olsalar bile umursamadıkları sorunlarla ilgilenmeğe başladık. Bu ilgiyi “toplumsal sorumluluk bilinci” olarak tanımladık.
(b) Sözü edilen çalışmaların daha ileri bir aşamasında, “yasa bağımlısı” olarak tanımlanabilecek bir kişilik ya da özellik edindiğimizi; yurdumuzu ve milletimizi kendimizden çok sevmeğe başladığımızı fark ettik.
Nasıl yaşadığımızı görenlerin, bizleri, “herkes sizin gibi olsa” ve “sizin gibilerin sayısı çoğalmalı” benzeri cümlelerle övdüklerini görünce; “toplumsal sorumluluk bilinci” olarak tanımladığımız kavramın yaşama geçmesi ve “yasa bağımlıları sayısının artması” durumunda, “birlik beraberlik” beklentilerimizin, ulusal bütünlüğümüzün, diğer deyişle, “yurtta barış”ın gerçekleşeceğine, bu sonucun “dünya barışı” için örnek teşkil edeceğine inandık.
* Ancak, bu noktaya gelmemizi sağlayan, devletin “iş yükü”nü azaltmayı hedef aldığı açıkça görülen çalışmalarımızda türlü sorunlarla ve engellerle karşılaştık.
* Bu sorunları ve engelleri aşabilmek için, aralarında Cumhurbaşkanlılığı Makamı’nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlara yaptığımız, olumlu bir sonuç alamadığımız başvuruların sayısı 300’ü aştı.
* Sözü edilen makamlar, yaptığımız çalışmaları, uyguladığımız örnek projeleri doğru değerlendiremediler hak ettiğimiz ilgiyi gösteremediler, bizlerle işbirliği yapamadılar.
* Aynı çalışmalarda geliştirdiğimiz, İlk ve Orta Öğretim Okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması için M. E. Bakanlığına başvurusunu yaptığımız, “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma” projesi ciddiye alınmadı.
* Sözü edilen projenin İstanbul’daki uygulamasını yaptığım sırada gözaltına alındım.
* Yukarıda değinilen“ bilinç anlayışı”, “toplumsal sorumluluk bilinci” ve “yasa bağımlılığı” konularında İlk ve Orta Öğretim Okulları Öğrencilerine konferans vermek amacıyla Muğla Valiliğine yaptığım başvuruya “olur” verilmesi üzerine vermeğe başladığımız konferanslar ertesi yıl Bodrum Kaymakamlığınca engellendi.
* “İş yükü”nü azaltma çabası içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların bu olumsuz davranışlarına karşın; bizler, başta sözü edilen çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürdük…
Sayın Cumhurbaşkanı,
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesinde yer alan bir haberden, sizin “Trafikte dikkat, 10 bin hayat” adıyla başlatılan bir kampanyaya destek verdiğinizi öğrendik
* Bu haber üzerine, tedvir etmekte olduğunuz Cumhurbaşkanlığı Makamına bir daha başvurmak ve destek istemek gereğini duyduk...
* Hürrriyet’teki haberde,“herkesi kurallara uymaya mecbur etMELİyiz” dediğinizi okuyunca; yıllardır yapılan “trafik kurallarına uyaLIM, uymayanları uyaraLIM“ ya da “çevremizi temiz tutaLIM” çağrılarında görüldüğü gibi ; “meli”, ”malı” ve “lim”, “lım” takıları kullanılarak dile getirilen çağrı ve önerilerin bir işe yaramadığı gerçeğine dikkat çekmemizin uygun olacağını düşündük.
* Hürriyet’teki haberde, ayrıca, “Trafikte dikkat, 10 bin hayat” kampanyasının amacını, “üç yılda ölüm oranını üçte bire indirmek” şeklinde ifade etmiş olduğunuz da kaydediliyor.
* Bizler, yukarıda sözü edilen“Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma” projesinin İlk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konularak yaşama geçirilmesi durumunda, sözünü ettiğiniz oranın, çok daha kısa zamanda, çok daha aşağıya, çok daha kolaylıkla çekilebileceğini savunuyoruz.
Sonuç olarak; size, “okul dışı eğitim çalışmaları”mızla ilgili olarak bir brifing verme önerisinde bulunmamızın uygun olacağını düşünüyoruz.
Brifing önerimizi, “Çevre”, “tasarruf ”, “trafik ” ve “vergi ” gibi konularda ne kadar bilinçsiz bir toplum olduğumuzu dikkate alarak olumlu karşılayacağınıza inanıyoruz
Durumu bilgileriniz ve gereğini takdirlerinize arz ederiz.
Saygılarımızla, Galip BARAN
Rektör, Bilinç Üniversitesi Turgutreis
Bilinçolog-Yasa Bağımlısı,“Bencil Varlıkların Üstüne Vazife Olmayan İşler” ve “Yurtta Barış ” Uzmanı; HABİTAT Mevlana, Bilinç, Sencillik, Yolsuzlukları ve Yoksulluğu Önleme Kozaları Kolaylaştırıcısı
***
Ban Ki Moon
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (17.05.2008)
KONU: BM Şartı’nda yer alan amaçlara ulaşmada etkili ve yönlendirici bir araç olacağını savunduğumuz “Sorun Bencillik; Çözüm Sencillik” sloganının tanıtımı konusunda bize yardımcı olmanız.
Sayın Genel Sekreter,
Bizler, yıllardır, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, imar, iş ahlakı, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı gibi sorunların yaşandığı alanlarda bazı “okul dışı eğitim” çalışmaları yapıyoruz.
Yaşam biçimimizde devrim niteliğinde değişikliklere neden olan bu çalışmaların bir aşamasında kendimizi ve “Yaradan”ı tanımağa başladığımızın ve tekamül etmekte olduğumuzun farkına vardık.
Bu sonuçlar, B.M. Şartı’nın gerçekleşebilmesi için insanoğlunun “nefsinden bağımsız”, bizim deyişimizle, “sencil bir varlık” olmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğu gerçeğini idrak etmemize yol açtı.
Bu gerçeği dikkate alarak “Sorun Bencillik; Çözüm Sencillik” (*) sloganını ürettik. Bu slogan dünya genelinde kabul görebildiği ve yaşama geçebildiği takdirde:
Atatürk’ün, Birleşmiş Milletler” in kuruluşundan önce düşündüğü, “Yurtta Barış Dünyada Barış” sloganıyla ifade ettiği ve “Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi dirliği ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir”; “Yaşamda tam mutluluk ve tat, ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabilir.” cümleleriyle dile getirdiği “Dünya Barışı” nın gerçekleşebileceğini düşünüyor ve savunuyoruz.
Sayın Genel Sekreter,
“Sorun Bencillik; Çözüm Sencillik” sloganının dünya genelinde tanıtımı konusunda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz.
Saygılarımızla. Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi Rektörü Turgutreis- BODRUM
TEL: 0252.382 34 77-0535. 844 84 76
E-posta:
galipbaran@ttmail.com, galipbaran@mynet.com
WEB:
www.bilinc-universitesi.blogspot.com
www.turkcelil.com, www.galipbaran.blogspot.com
(*) : “ PROBLEM EGO(T)IZM ; SOLUTION ALTRUISM “

Hiç yorum yok: