20 Aralık 2012 Perşembe

MEB SUNUMU

BİLİNÇOLOG GALİP (DİĞERKÂM) BARAN’IN;
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
“HAYAT BOYU ÖĞRENİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE”
18 ARALIK 2012 GÜNÜ YAPTIĞI SUNUM

 
RESİM: Soldan Sağ'a: Mustafa Nevruz SINACI (Bilinç Üniversitesi), Galip BARAN (Bilinç Üniversitesi), Coşkun AKCAN (MEB), Şevket ALP (MEB), Ömer Yusuf ŞEKERCİ (MEB), Emine AVŞAR (Bilinç Üniversitesi), Ali AKYOL (MEB), Resimleyen: İsmet SEYHAN (Bilinç Üniversitesi)

KÜRESEL ISINMA

“Bilgi Çağı İnsanı”, bilinçsizce yaşadığı için;
Ozon tabakası delindi.
Buzullar eridi.
Yağmur Ormanları tükendi.
Türler azaldı.
Gezegenimiz yaşanamaz hale geldi.
“Bilgi Çağı İnsanı” ektiğini biçmeğe başladı.
Küresel ısınmanın durması, gezegenimizin yaşanabilirliğini sürdürebilmesi için;
“Bilgi Çağı İnsanları’nın” bilinçlenmesi gerekiyor.

“BİLGİ ÇAĞI İNSANI’NIN”,  
BİLİNÇLENMESİ İÇİN ÖNERDİĞİM YÖNTEM

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlâkı, milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, bazıları yerel, bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, “devletin iş yükü”nü aşağı çekmeyi öngören çalışmaları yaparken, yaşam biçimim kökten değişti:
“Yasa bağımlısı” oldum.
Diğerkâm kişilik edindim
Kendimi tanımağa başladım.
“Yurdu ve milleti özden çok sevme” ve “yaratılanları yaratandan ötürü sevme” ilkelerini özümsedim. Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi ve kuruluş amacı aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
“Bilgi Çağı”nı aştığımın, bilinç konusunda otodidakt (özöğrenimli) olduğumun farkına vardım. Kendimi Bilinçolog olarak tanımladım.

Otodidakt olurken edindiğim birikimi, “Bilgi Çağı İnsanları” ile paylaşmak, onların da otodidakt olmalarına yardımcı olmak istiyorum.

İşte bu nedenle bilinç konusunda “usta öğretici” belgesi’ne ihtiyacım var.

AY’A AYAK BASMA

Bir “Bilgi Çağı İnsanı” olan Neil Armstrong, Ay’a ayak bastığında: “Benim için küçük, ama insanlık niçin büyük bir adım” dedi…
“Bilgi Çağı İnsanları”nın otodidakt olduklarında insanlığın atacağı adım’ın büyüklüğünü hayal bile edemiyorum.

BİR AÇIKLAMA:

Bilgi Çağı İnsanı’nın bilinç kavramını “İnsan’ın kendisini, olup biteni anlama, algılama, farkına varma yetisi” şeklinde tanımladığı görülüyor.
Ben bu tanımı sorumluluk kavramıyla bütünleştirdim. Ete, kemiğe büründürdüm. Somutlaştırdım.
BİLİNÇ FORMÜLÜ

Bilinç = Z (zaman) x Ç2 (çabanın karesi)
Bilinci basamakları sonsuza uzanan bir merdiven olarakj düşünebiliriz.

BİLİNÇ SÖZCÜĞÜ’NÜN YANLIŞ KULLANIMLARI

Bilinç sözcüğü fiil olarak kullanıldığında nesne almamalıdır.
“Kasıtlı”, “maksatlı” yerine “bilinçli olarak” ve “farkındayım” yerine “bilincindeyim” denilmemelidir.

OTODİDAKT KİŞİ

Çevreyi kirletmez, kirletemez (Çevre Bilinci)
Aşırı tüketmez, tüketemez (Tasarruf Bilinci)
Trafik kurallarını ihlâl etmez, edemez (Trafik Bilinci)
Vergi kaçırmaz, kaçıramaz; kul hakkı yemez, yiyemez (Vergi Bilinci)
Eş deyişle, yolsuzluk yapmaz, yapamaz, bu kadarla kalmaz yolsuzluk yapanlarla mücadele etmekten kendisini alamaz.
Bilinci, otodidakt’ın davranışlarında tezahür eder.


Bilinç Üniversitesi Kurucusu,
Yasa Bağımlısı ve Mükemmel’i arayan adam
Bilinçolog Galip (Diğerkâm) BARAN

TEL: 0252 382 34 77 / (GSM) O535 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)  Kuruluş amacı:  “Güçlünün haklı olduğu” değil, “haklının güçlü olduğu”, dünyevi değerlerin yerini uhrevi değerlerin aldığı bir dünya düzeni kurmak.

Hiç yorum yok: