15 Aralık 2012 Cumartesi

GALİP BARAN ::: ULUSA SESLENİŞL U S A    E S L E N İ Ş 

Ey, özümden çok sevdiğim ulusum!

Yasaları biliyorsun ama, örneğin, Trafik Yasası’nın “yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralı”nı ihlâl etmeyi, bu yolsuzluğu yapmayı ihmal etmiyorsun…

1990 yılında kamusal, (yani sana ait) alanda izmarit toplayarak başlattığımız; çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, iş ahlâkı (Ahi’lik), imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda sürdürdüğümüz, bana deli denilmesine yol açan, BENİ UYANDIRAN çalışmaları yaparken “yasa bağımlısı” oldum.

Bir “yasa bağımlısı” olarak, o günden bu yana, yasaları ihlâl etmeni, yolsuzluk yapmanı önlemek için bıkmadan, usanmadan çalışıyorum…

Farkında değilsin ama, işte o çalışmaları yaparken: (a) “Yurdu ve milleti öz’den çok sevme” ve “yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevme” ilkelerini özümsedim. (b) Diğerkâm, yani; başkalarına (yani sana) yararlı olmaya çalışan / kendi yararından çok başkalarını (yani seni) düşünen / başkalarının iyiliği (yani senin iyiliğin) için elinden geleni esirgemeyen / başkalarına (yani sana) iyilik yapmayı yaşam ve ahlâk felsefesi yapan bir insan oldum…

Ey, özümden çok sevdiğim ulusum!..

Ne zaman UYANACAKSIN, “Yurdu ve milleti özden çok sevme” ve “yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevme” ilkelerini ne zaman özümseyeceksin?

Ne zaman; başkalarına (yani kendisine) yararlı olmaya çalışan / kendi yararından çok başkalarını (yani kendisini) düşünen / başkalarının (yani kendisinin) iyiliği için elinden geleni esirgemeyen / başkalarına (yani kendisine) iyilik yapmayı yaşam ve ahlâk felsefesi biçiminde benimseyen bir insan olacaksın?

Ne zaman, “yasa bağımlısı” olacak, Trafik Yasası’nın, “yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralı”nın çiğnenmesini önleyecek ve  damarlarındaki ASİL KAN’ın hakkını vereceksin?..


Bilinç Üniversitesi Kurucusu,
Yasa Bağımlısı ve Mükemmel’i arayan adam
Bilinçolog Galip (Diğerkâm) BARAN

TEL: 0252 382 34 77 / (GSM) O535 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)  Kuruluş amacı:  “Güçlünün haklı olduğu” değil, “haklının güçlü olduğu”, dünyevi değerlerin yerini uhrevi değerlerin aldığı bir dünya düzeni kurmak.

Hiç yorum yok: