10 Mayıs 2011 Salı

SEÇİM BİLDİRGEM


Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve “her şeyi devletten beklemek” gibi alanlarda başlattığım;,
Yıllardır devam eden, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım;
Okul dışı eğitim” olarak tanımladığım;
Beni bilinçlendiren, bencillikten kurtaran;
İçimdeki “yolsuzluk yapma eğilimi”ni;
(bildik deyişle, “Yolsuzluk Canavarı”nı) yok eden;
Çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
* “Yasa bağımlısı” oldum.
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
* “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
Sözü edilen, çocuklukta içtiğimiz ANDIMIZ’da yer alan:
“yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümseyebildiğimizde;
72 milyonluk bir aile olacağımızı; adaletin sorun olmaktan çıkacağını;
Bu kadar çok polise, savcıya hâkime gerek kalmayacağını;
Yargıtay’ın iş yükü”nün azalacağını;
Yolsuzlukların sona ereceğini;
Türkiye’nin  çağ atlayacağını, “Bilinç Çağı”nı idrak edeceğini;
İddia ediyorum
Seçildiğim takdirde, Türkiye’nin;
* Bal tutanın parmağını yalamadığı,
* Devletin malının deniz sayılmadığı,
* Selâmın rüşvet olarak algılanmadığı,
* Para veremeyenin de düdük çalabildiği,
Bir  ülke olması için yıllar önce başlattığım çalışmaları, yalnız TBMM çatısı altında değil, Türkiye genelinde aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğim.
Galip BARAN
LDP 
[Liberal Demokrat Parti]
Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı

Hiç yorum yok: