10 Mayıs 2011 Salı

özgeçmişim

1932 doğumlu ve Yüksek Tekniker Okulu mezunuyum.
İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve biraz Fransızca bilir ve konuşurum...
Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu tarafından gönderildiğim Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde bir yıllık eğitimden sonra, Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu’ndan “Nükleer Reaktör İşletme Lisansı” aldım…
1960 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde “reaktör işletme ve nükleer elektronik uzmanı” olarak çalışmaya başladım.
1978 yılında emekli oldum…
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve “her şeyi devletten beklemek” gibi alanlarda başlattığım;, İnsanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, yıllardır devam eden, okul dışı eğitim” olarak tanımladığım;
Beni bilinçlendiren, bencillikten kurtaran, içimdeki “yolsuzluk yapma eğilimi”ni, (bildik deyişle, “Yolsuzluk Canavarı”nı)   yok eden çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:

*   “Yasa bağımlısı” oldum.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 

Bana bu özellikleri kazandıran çalışmaları yaparken, “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma proje”sini geliştirdim. Geleceğin devlet adamlarına benzer özellikleri kazandıracak olan bu projeyi ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığına gönderdim… 
Bu proje hayata geçtiğinde; “Muasır Medeniyet”in aşılacağını, “Yurtta Barış”ın sağlanacağını biliyorum…
Galip Baran
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

Hiç yorum yok: