19 Nisan 2011 Salı


Cem TOKER
Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı
Sayın Cem TOKER
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, beni bilinçlendiren, bencillikten kurtaran, içimdeki “yolsuzluk yapma eğilimi”ni, (bildik deyişle, “Yolsuzluk Canavarı”nı)   yok eden çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
*   “Yasa bağımlısı” oldum.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*    Kendimi tanımağa başladığımın “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına vardım…
Bana yukarıda açıklanan özellikleri kazandıran çalışmaları yaparken edindiğim birikimi dikkate alarak kaleme aldığım, örnekleri ekli yazılar ( LDP ADAYLARINA ÖNERİLEN DİĞERKÂMLIK ANDI, LDP TAAHHÜTLERİ, LDP ADAYLARINA ÖNERİLEN ANDLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER)  ile aynı çalışmaları yaparken hakkımda yazılanlardan derlediğim yazı dizisini, LDP’nin seçim çalışmalarında değerlendirilmesi dilek ve önerisiyle takdirlerinize sunuyorum.
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76 - E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
***
(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.  
GALİP BARAN
LİBERAL 
DEMOKRAT 
PARTİ 
(LDP) 
MUĞLA 
1. SIRA
MİLLETVEKİLİ ADAYI

Hiç yorum yok: