26 Şubat 2008 Salı

JANDARME EGENEL KOMUTANLIĞI'NA


Sayın Orgeneral Işık Koşaner
Jandarma Genel Komutanı
ANKARA
Konu: “Yolsuzlukları önleme” konusunda yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz birikimi paylaşma önerimiz.

Sayın KOŞANER,
1932 Balıkesir, Manyas Eşenköy doğumluyum. 1950’de Erk. San. Ens. den mezun oldum. Çalışırken Yüksek Tekniker diploması aldım. K.K.K.de Etlik Muh. Ana Depo ve Tamir. Fab.da Tek As.Sb olarak 9 yıl ve Pensilvanya Devlet Universitesi’nde (ABD) bir yıllık eğitimden sonra Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde Reaktör İşletme ve Nükleer Elektronik Uzmanı olarak18 yıl çalıştım. 1978 yılında emekli olup Bodrum Turgutreis’e yerleştim. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, bazı dostlarla birlikte, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız bazı kampanyalar başlattım…
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, iş ahlakı, vergi, rüşvet, milli servet, imar, “her şeyi devletten bekleme alışkanlığı” gibi alanlarda başlattığımız, yaklaşık 18 yıldır devam eden , zamanla insan davranışlarıyla ilgili bir araştırmaya dönüşen bu çalışmalarda; Devletin Güvenlik Güçlerinin önlemek için büyük çaba gösterdikleri, ama ne yazık ki üstesinden gelemedikleri yolsuzlukların nedenleri konusunda dikkat çekici bulacağınızı düşündüğümüz bazı sonuçlara varmış ve "uygulanabilir bazı projeler" geliştirmiş bulunuyoruz.

Şu var ki; bu projelerin anlam ve önemini, ne “işbirliğini sağlamağa çalıştığımız halk”ın anlamasını, ne de devletin ilgili kurumlarının ciddiye almalarını sağlayamadık. Örneğin, sözü edilen çalışmalarda geliştirdiğimiz, “Trafik sorununu halkın işbirliğin çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” olarak tanımladığımız, “yasa bilinci” edinmemizi sağlayan, zamanla “yasa bağımlısı” olmamıza yol açan, İlk ve Orta Öğretim Okulları müfredat programlarına “uygulama dersi” olarak konulması için M. E. Bakanlığına yaptığımız başvurulardan maalesef bir sonuç alamadık.
Çalışmalarımızla ilgili bilgiye aşağıda görülen sitelerden ulaşılabilir. Sayın KOŞANER, Uygun görmeniz halinde; sözü edilen çalışmalar ve bu çalışmalarda karşılaştığımız zorluklar ve geliştirdiğimiz projelerle ilgili birikimimizi Komutanlığınız ilgili birimleriyle paylaşmağa ve bu konuda tayin edilecek bir heyete brifing vermeye hazırız. Yukarıda sayılan alanlarda yaşanmakta olan sorunları “halkın işbirliği”nde çözmeyi öngören bu çalışmalarımızı dikkate alacağınızdan emin olarak; Aslı mahalli mercie elden teslim edilen işbu "AÇIK MEKTUP" ve başvurumuzu değerlendirmenizi bekliyoruz. Saygılarımızla.
GALİP BARAN

*****************************
"BAKANLIK" (yasa) Önerisi
Milli Eğitim ve Bilinç Bakanlığ
ı


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak bilinen kuruluşun bundan böyle “Milli Eğitim, Kültür ve Bilinç Bakanlığı” olarak değiştirilerek (bu adla) tanımlanması ve bünyesinde bir “Halkı Bilgilendirme Bilinç Oluşturma-Geliştirme Genel Müdürlüğü” kurulması istemi;
Arz ve teklifinden ibarettir.
Lağvedilen Milli Eğitim Bakanlığı yerine kaim olacak bu kurumun, “Eğitim ve Bilinç Bakanlığı” işlevini yürütmesini ve Öğrencilerin yanı-sıra, toplumda okul dışı eğitim ve “kolektif bilinç oluşturma” konusunda özgün bir görev ve işlev üstlenmesini yoğun biçimde istiyor ve eöneriyoruz
Önerenler: 22 Temmuz seçimlerinde bağımsız aday olup 75 oy alan Galip Baran ve arkadaşları
GEREKÇESİ: Yaşanmakta olan sorunlardan alınan dersler, görülen yetersizlikler ve yıllardır devam eden araştırmaların sonuçları.

***********************************

(*) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA BAŞVURU DİLEKÇESİNİN
YERİ : İlçe Jandarma Komutanlığı/ Bodrum/ Muğla
Tarih : 08. 02. 2008
Sayı : ASYŞ- 0410- 3538- 08
Kartal Sok. No: 4
48960 -Turgutreis
BODRUM

TEL: (0252) 382 34 77 / CEP: (0535) 844 84 76
E-posta: galipbaran@ttmail.com/ galipbaran@mynet.com
WEB: http://www.turkcelil.com%20/ www.galipbaran.blogspot.com;

Hiç yorum yok: