23 Haziran 2012 Cumartesi

Cumhurbaşkanı, diğerkâm ve sencil olmak zorundadır!..

CUMHURBAŞKANI GÜL:
"Toplumsal barışın pekiştirilmesi, sorunların çözülmesi, huzur ve sükunetin hâkim olması konusunda gayretler sürdürülürken, bu güçlü iradeyi zaafa uğratmak, güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen terör örgütü, insanlık dışı kanlı eylemlerine devam etmektedir" dedi...
Şu var ki, lâfla peynir gemisi yürümüyor…
Sayın Gül'ün dediklerinin gerçekleşebilmesi, hayata geçirilebilmesi için diğerkam, eşdeyişle; 
*   Başkalarına yararlı olmaya çalışan,
*   Kendi yararından çok başkalarını düşünen,
*   Başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgemeyen,
*   Başkalarına iyilik yapmayı yaşam ve ahlâk felsefesi yapan insanlar olmamız gerekir.
Sayın Gül dilerse, kendisine, nasıl diğerkâm olabileceği konusunda bila-bedel ders vermeğe hazırım...
Bilinç Üniversitesi  kurucusu/yasa bağımlısı /Bilinçolog/
GALİP BARAN
Namı diğer; Galip Diğerkâmbaran
Bilinç Üniversitesi’nin,
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Amacı:  “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu” bir dünya düzeni kurmak.

Hiç yorum yok: