26 Mayıs 2012 Cumartesi

 TURGUTREİS’İN SAHİBİ…
 Turgutreis’in; 
* Çevrenin kirletilmediği,
* Aşırı tüketimin sona erdiği,
* Milli servete sahip çıkıldığı,
* Rüşvetin alınmadığı/verilmediği,
* Trafik kurallarının  ihlâl edilmediği,
* İmar yasasına aykırı işlerin yapılmadığı,
* Verginin kaçırılmadığı/kul hakkının yenmediği,
* İş ahlakına saygı gösterildiği/Ahilik Ruhu’nun ihya edildiği, 
* Sağlığa aykırı alışkanlıkların edinilmediği/ varsa terk edildiği,
* Her şeyin devletten beklenmediği bir belde olması için çalışacağıma,
Daha açık deyişle, 
Turgutreis’e sahip çıkacağıma 
SÖZ VERİYORUM.

*****************


Adı ve Soyadı: .........................
Telefonları:................................
Tarih : ....../ ................./............
İmza  :

Şahit:

Ad-Soyad                           Telefon                   Tarih                 İmza

---------------------------------------------------   -----------------------------------     ----------------------------  ---------------------
            
NOT:  Bu And Bilinç Üniversitesi Arşivinde dosyalanır.

Hiç yorum yok: