7 Ekim 2011 Cuma

"iyilik öncüleri sınır tanımıyor"

Sayın Fatih Selek
Türkiye Gazetesi

Arkadaşınız Gökhan Kaya’nın Bilinçli Gençler Derneği Başkanı Kerem Hasanoğlu ile yaptığı “iyilik öncüleri sınır tanımıyor” başlıklı röportajı okuduk ve sayın Kerem Hasanoğlu ve yapmakta olduğu çalışmalarla ilgili bazı bilgiler edindik…

Bu mektubu, aşağıda sayılan alanlarda yıllar önce başlattığımız, bizleri, özellikle beni ileri düzeyde bilinçlendiren çalışmalarla ilgili olarak  bizlerle de görüşmek/röportaj yapmak isteyebileceğinizi düşünerek yazıyorum…

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız bazıları yerel, bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren; bazılarımızı, özellikle beni bencillikten kurtaran ve üst düzeyde bilinçlendiren çalışmaları yaparken yaşam biçimim  kökten değişti:

 “   “Yasa bağımlısı” oldum.
*    Kendimi tanımağa başladım.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*    “Bilgi Çağı”nda bocalamakta olan “Muasır Medeniyet”i aştığımın, “Bilinç Çağı”nda yaşamağa başladığımın, “Bilinç Çağı” insanı olduğumun, bilinç konusunda uzmanlaştığımın, Bilinçolog olduğumun farkına vardım…

AÇIKLAMA: Bilinç konusunda diploma verebilecek bir kurum ya da kuruluş olmadığı nedenle Bilinçolog olduğumu  kanıtlamam mümkün değilse de, nasıl yaşadığımı görenler bu konuda bir fikir edinebilirler…

“İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği; aynı çağda ozon tabakasının delindiği, buzulların eridiği, yağmur ormanlarının tükendiği, türlerin azaldığı, bu çağın bireyi bilgi ile donatan “bilgilendirici eğitim anlayışı”nın, “iklim değişikliği”ni önlemeğe yetmediği ve felâket olarak tanımlanan “iklim değişikliği”nden bu gezegenin sakinlerinin sorumlu oldukları dikkate alındığında; “Bilgi Çağı”nın “bilgilendirici eğitim anlayışı”nı aşmanın, “Bilinç Çağı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı”nı hayata geçirmenin, yalnız ülkemiz değil, bu gezegenin sakinleri için önemi, zorunluluğu, kaçınılmazlığı, “olmazsa olmazlığı” kendiliğinden ortaya çıkar…

Sayın Fatih Selek,

Yukarıdaki satırları konuyla ilgili olup gündemi takibeden herkes yazabilir. Önemli olan bu yazıların hayal ürünü olup olmadığı ya da gerçeği yansıtıp yansıtmadığıdır…

Bunu tahkik etmek isterseniz, bizi beldemiz Turgutris’te, Bilinçhane olarak tanımladığımız çalışma yerimizde ziyaret edebilir, çalışmalarımızın seyrini evimdeki arşivimden de izleyebilirsiniz…

Bizler başta sözü edilen Bilinçli Gençlerle iletişim kurmak ve Bilinçli Gençler Derneği Başkanı sayın Kerem Hasanoğlu ile işbirliği yapmak istiyoruz.  Ancak bu konuda bir girişimde bulunmadan önce kendimizi aracılığınızla kamuoyuna tanıtmanın faydalı olacağını düşündük…

Saygılarımızla,

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, avukat, sosyolog, psikolog, antrapolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
TÜRKİYE GAZETESİ MUHABİRİ "GAZETECİ FATİH SELEK" DEN GELEN CEVAP:
BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİNE VE ONLARLA İLGİLİ BİR HABER YAPAN TÜRKİYE GAZETESİ MUHABİRİ FATİH SELEK'E GÖNDERDİĞİM YAZILAR EKLİDİR. FATİH SELEK 'İN VERDİĞİ CEVAP AŞAĞIDADIR :
"Sayın Baran,
İlginiz için teşekkür ederim.
Hareketiniz için sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir konuya temas ediyorsunuz.
Anladığım kadarıyla çalışmalarınızı Turgut Reis’te yürütüyorsunuz.
Takdir edersiniz ki oraya gelmemiz biraz zor. Ancak oralara yolumuz düştüğünde görüşebilme imkanımız olabilir…
İyi gün dileklerimle…
Fatih SELEK
TÜRKİYE GAZETESİ"

Hiç yorum yok: