3 Eylül 2011 Cumartesi

yeni anayasa........


YENİ (SİVİL) ANAYASA VE BEN…

Ben de yeni bir anayasa istiyorum. Türk halkının, çevre, tüketim, trafik, vergi, rüşvet gibi konularda yasaları ihlal etmemesini; çevreyi kirletmesini, aşırı tüketmesini, trafik kurallarını çiğnemesini, vergi kaçırmasını(kul hakkı yemesini); yolsuzluk yapmasını önleyecek bir anayasa…

Aslında, ben bu anayasayı yıllardır uyguluyorum:

Başta sayılan alanlarda, çevre, tüketim, trafik, vergi, rüşvet gibi konularda yasaların öngördüğü kurallara uyuyorum. Çevreyi kirletmiyorum, aşırı tüketmiyorum, trafik kurallarına (tümüne) uyuyorum, vergi kaçırmıyorum, rüşvet almıyorum/vermiyorum; yolsuzluk yapmıyorum. Sözü edilen kurallara uymakla kalmıyorum, uymayanları da uyarıyorum; yolsuzluk yapılmasını önlemek için de çalışan bir “yasa bağımlısı”yım

Demek istediğim şu ki: benim başta sözü edilen alanlarla ilgili yasalara da yeni bir anayasaya da ihtiyacım yok.

Nasıl yaşadığımı, yaşarken neler yaptığımı görenler bana “herkes senin gibi olsa” diyorlar…Yaşam biçimimi gönülden onaylıyorlar

Anlaşılan o ki, herkes benim gibi olsa, bu ülkede ne yasalara ne de yeni bir anayasaya ihtiyaç kalmayacak. Herkes “yasa bağımlısı” olacak…

Sayın yeni anayasa heveslileri!

İsterseniz, sizler de benim gibi bir “yasa bağımlısı  olabilirsiniz… Türk halkının yasasız, anayasasız yaşamasına öncülük edebilirsiniz.

Dilerseniz, bu konuda size yardımcı olabilirim

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hiç yorum yok: