18 Şubat 2011 Cuma

Muğla Valiliği'ne dilekçe...

Valilik Makamına
MUĞLA

KONU :  İlk ve orta öğretim okulları öğrencilerine “Burası Türkiye Sergisi” eşliğinde “bilinç” konferansları verme talebimiz ve aynı okul öğrencileri için  uygulamada geliştirdiğimiz, örneği ekte görülen, “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin  uygulamaya konulması önerimiz.
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerin araştırdığımız, okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, beni bilinçlendiren, bencillikten kurtaran çalışmalarda yaşam biçimim kökten değişti:
*   “Yasa bağımlısı” oldum.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*     kendimi tanımağa başladığımın “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına vardım.
Yukarıda sayılan alanlardaki çalışmaları yaparken, örneği ekte görülen “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”ni geliştirdik ve basında yer alan haberlerden oluşan bir “Burası Türkiye Sergisi “ hazırladık.
M. E. Bakanlığı T. T. K. Başkanlığının 14 Aralık 2010 tarih ve B. 08. 0. TTK. 0. 72.01.0070008673  sayılı olup, ilk ve orta öğretim okullarında “Burası Türkiye Sergisi “ eşliğinde “bilinç” konusunda konferans verme ve  “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin uygulanması konusunda yaptığımız başvurularla  ilgili olumlu cevabı eklidir.
(1)  önceki yıllarda “bilinç” konusunda konferans verme talebimizle ilgili “Valilik Olur”u (2) M. E. Bakanlığı T. T. K. Başkanlığı’nın sözü edilen  yazısı, (3) ilk ve orta öğretim okullarında uygulanmasını önerdiğimiz “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma proje”si  ve (3) öğrenciler için geliştirdiğimiz “Diğerkâmlık Andı” örnekleri eklidir.
Takdirlerinize arz ederim.
Saygılarımızla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76 - E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
(1)    : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
EKLERİ:
1.   Önceki yıllarda “bilinç” konusunda konferans verme talebimizle ilgili “Valilik Oluru
2.   M. E. Bakanlığı T. T. Kurulu Başkanlığı yazısı
3.  “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma proje”si
4.  Öğrenciler için geliştirdiğimiz “Diğerkâmlık Andı”
ADRES: 4076 Sokak No: 5/2 - Turgutreis- BODRUM
[Sözü edilen projenin ilk ve orta öğretim okulları müfredatına “uygulama dersi” olarak konulması için M. E. Bakanlığı’na başvurduk. (A)   Yukarıda sayılan alanlarda yaptığımız çalışmalarda  edindiğim birikim ve deneyimden yola çıkarak, ilk ve orta öğretim okulları öğrencilerine,  yukarıda sözü edilen sergi eşliğinde “bilinç” konusunda bilgilendirme konferansları vermek istiyoruz.]

Hiç yorum yok: