18 Ocak 2011 Salı


Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA
KONU: Şikâyetlerimiz ve taleplerimiz…
İlgi  1:   Emniyet Genel Müdürlüğüne 14. 05. 2010 tarihli başvurum
İlgi  2:   Emniyet Genel Müdürlüğüne 25. 06. 2010 tarihli başvurum
İlgi  3:   Emn. Gen. Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığının 19. 08. 2010 tarihli cevabı
İlgi  4:   Emn. Gen. Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığına 29. 08. 2010 tarihli başvurum
ÖNBİLGİ:
Çevre, tüketim,  trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız; insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız çalışmalar: (a) “yasa bağımlısı” olma, (b) “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümseme, (c) “diğerkâm bir kişilik” edinme, (d) bilinçlenme, (e) bencillikten kurtulma, (f) edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurma, (g) kendimi tanımağa başlama, (h) “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve bir Bilinçolog olduğumun farkına varma konularında ufkumu açtı…
 “Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” sloganının yaşama geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla “Kırmızıda Duralım Kurallara Uyalım” sloganıyla yıllar önce başlattığımız, “Kırmızıda Dur Vatandaş Ol, Durmayanı Durdur Yurttaş Ol” sloganıyla sürdürdüğümüz “okul dışı eğitim” çalışmaları “yasa bağımlısı” olmamı sağlamada etkili bir işlev gördü…
ŞİKÂYETLERİMİZ:
(1)    :  İlgi 1’deki başvurumla, yasayla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan görevlilere ve gelecekte aynı kurum ve kuruluşlarda görev yapacak öğrencilere “yasa bağımlılığı” konusunda bilgilendirme konferansları verme talebinde bulundum.
İlgi 2’deki başvurumla, İlgi 1’deki başvuruma yanıt verilmediğini bildirdim.
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığının bu başvurulara cevap olan  İlgi 3’deki yazısında:
“Yasa Bağımlılığı” konusunda sistematik bir biçimde araştırıp, elde ettiğiniz bilgileri paylaşmanızın, başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel olmak üzere toplumun bu konuda bilgi sahibi olmasında son derece etkili olacağı, bu alanda çalışma yapan/yapacak olanlara ışık tutacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce “Yasa Bağımlılığı” konusunda eğitim düzenlenmesi halinde, eğitici olarak bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmak için şahsınız ile temasa geçilecektir”denildi.
Bu olumlu cevaba rağmen, konferans verme talebimiz dikkate alınmadı.
Konuyu, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanıyla makamında görüştük.
Bu görüşme de, konferans verme konusunda bir sonuç almamızı sağlamadı…
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanından şikâyetçiyiz.
(2)      :  “Kırmızıda Dur Vatandaş Ol, Durmayanı Durdur Yurttaş Ol” sloganıyla başlattığımız, önceki yıllarda pek çok il ve ilçede defalarca yaptığımız çalışmayı 20 Ekim 2010 günü Ankara Kızılay Meydanı Kavşaklarında da bir defa daha yapmak için Ankara Valiliğine başvurduk. Bunun için Sabıka Sicili ibraz etme zorunda bırakıldık. Engellenmek istendik…
Ankara Emniyet Müdüründen şikâyetçiyiz.
(3)     : Aynı çalışmayı 1998 yılında, İstanbul’da yaptığımız gün de gözaltına alındık. Engellendik… (Milliyet/ Kırmızı ışık eylemcisine gözaltı/ 22. 04. 1998)
Bizleri, o çalışmayı yaparken gözaltına aldıran, halen İzmir Emniyet Müdürü olarak görev yapan İzmir Emniyet Müdüründen şikâyetçiyiz.
Ankara Kızılay Meydanı Kavşaklarında da engellenmemizle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürü ile görüşmek istedik. Trafikten Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının özel kalem müdürüne bir not yazdırdık.  
Bu girişimimizden de bir sonuç alamadık…
(4)      :   Trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısından da şikâyetçiyiz.
8. 05. 2010 tarihinde Bodrum Belediye Meclis Salonunda bir “yasa bağımlılığı” Konferansı düzenledik. Bodrum Kaymakamı davet ettiğimiz halde katılmadı.  Kaymakam katılmayınca basın da ilgi göstermedi…
(5)      Davet edildiği gelmeyen, mazeret dahi bildirmeyen Bodrum’da Kaymakamından de şikâyetçiyiz.
SONUÇ OLARAK:
Yıllardır üstümüze düşenden fazlasını yaparak  sürdürdüğümüz  çalışmalarda edindiğimiz bilgi, birikim ve deneyimlerimizi kendileriyle paylaşmak istediğimiz, “iş yükünü azaltmak” amacıyla  el uzattığımız Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinin bizi engellemeye kalkışmalarını anlamakta, kabul etmekte zorluk çekiyoruz...
Bu durumun “toplum destekli polis” söylemiyle nasıl bağdaştırılabildiğini merak ediyoruz.
Haklarında şikayetçi olduğumuz,  benzer çalışmaları yapmayı düşünen vatandaşları dolaylı bir şekilde de olsa etkileyerek  ”yasa bağımlısı” sayısının  artışını  engelleyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
TALEPLERİMİZ :  
*    İlgi 1’deki başvurumda sözü edilen, yasayla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan görevlilere ve gelecekte aynı kurum ve kuruluşlarda görev yapacak öğrencilere “yasa bağımlılığı” konusunda bilgilendirme konferansları vermemizin sağlanması.
*     İlk ve orta öğretim okullarında okunması tartışılan “ANDIMIZ”ın polis okul, kolej ve akademisi  öğrencilerine mezuniyet törenlerinde okutulması.
*    “Yasa bağımlısı” olmamı, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsememi, “diğerkâm bir kişilik” edinmemi sağlayan  çalışmaları yaparken geliştirdiğimiz “Diğerkâmlık Andı”nın birer örneğinin polis okul, kolej ve akademisi  öğrencilerine dağıtılması.
*     Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışanlara, özellikle de emekli olanlara bilinç konusunda bir sempozyum düzenlememize olanak sağlanması.
Saygılarımızla.
Galip Baran
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
(1)    : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antrapolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
EKİ :  Diğerkâmlık Andı
ADRES Galip Baran,
                 4076 Sokak No: 5/2
                 Turgutreis-Bodrum
                 MUĞLA

Hiç yorum yok: