4 Ekim 2010 Pazartesi

"fark"ın, "farkında" olmak gerek!...

ARAMIZDAKİ FARK …
Onlar (usta kalemler, dilbazlar); okudukları, duydukları, gördükleri, şu ya da bu şekilde öğrendikleri, “iyi”,”güzel” ve “doğru” şeylerle; “evrensel değerler”le ilgili düşüncelerini köşelerinde yazıyorlar , konferanslarda söylüyorlar, sınıflarda anlatıyorlar, televizyon kanallarında tartışıyorlar…
Ben, ben ise; onların köşelerinde yazdıkları, konferanslarda söyledikleri, sınıflarda anlattıkları, televizyon kanallarında tartıştıkları “iyi”, “güzel” ve “doğru” şeyleri yapmağa çalışıyorum. Diğer deyişle, “iyi”yi, “güzel”i, “doğru”yu destekliyorum; “kötü”yü, “çirkin”i, “yanlış”ı engelliyorum.
Bir başka deyişle, ben yaptıklarımı yazıyorum ve anlatmağa çalışıyorum… Bu çabamın ödülünü alıyorum: Diğerkâmlaşıyorum…
ARAMIZDAKİ FARK: Onlar düşüncelerini; ben yaptıklarımı yazıyoruz, anlatıyoruz…
Onlar; sakın benim yaptıklarımı yapmasınlar, yazdıklarımı okumasınlar, anlattıklarımı dinlemesinler, anlamağa da çalışmasınlar… Diğerkâm olup başıma iş açmasınlar…
Onlar, kendi işlerine baksınlar… Diğerkâmlığa boş versinler… O benim işim… Ben onların adına da diğerkâmlık yapıyorum…
Buna “Farz-kifaye” diyorlar, sanırım…
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktı

Hiç yorum yok: