25 Eylül 2010 Cumartesi

GALİP BARAN’IN ANAYASASI
Anayasaya, yasaların anasına saygı yasalara saygıdan geçer. Türk milleti yasalara; örneğin Çevre Yasası’na, Trafik Yasası’na, Vergi Yasası’na saygı göstermemektedir. Egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi olması beklenen Türk milleti “yasa tanımama” konusunda kurnazlaşmış, uzmanlaşmış ve bir inatlaşma süreci başlatmıştır.
Beni merak ettiniz…
“Sen de kimsin” dediniz.
Ben bir “yasa bağımlısı”yım.
Yalnız yukarıda sözü edilen yasalara değil, mevcut yasaların tümüne saygılıyım.
Dedim ya,… ben “yasa bağımlısı”yım. Egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi olması beklenen Türk Milleti adına konulan/yapılan (adalet ahlâkı, insan hakları, eşitlik ilkesi ve hukuka uygun) yasalara; Türk milletinin sahip çıkmasını ve saygı göstermesini sağlamak için 20 yıldır mücadele ediyorum.
Bu benim görevim...
Dedim ya , …“yasa bağımlısı”yım ben…
Bu arada itiraf etmem gereken bir gerçek var:
Bir zamanlar ben de yasalara saygı göstermiyordum, ben de kurnaz bir “yasa tanımama” uzmanıydım:
* Çöpümü oraya buraya atıyordum. Çevreyi kirletiyordum. Çevre Yasası’na uymuyordum.
* Sürücü iken uysam bile, yaya iken yayalarla ilgili trafik ışıklarıyla donatılmış kavşaklarda kırmızı ışık yanarken geçiyordum. Trafik Yasası’na uymuyordum.
* Vergi kaçırıyordum… “Kul hakkı” yiyordum, Vergi Yasası’na uymuyordum. Ama değiştim.
Nasıl:
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, beni her şeyi devletten bekleme alışkanlığından (bencillikten) kurtaran çalışmaları yaparken “yasa bağımlısı” oldum.
Bu kadarla kalmadı.
Sözü edilen çalışmalar; “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsememe ve “diğerkâm bir kişilik” edinmeme yol açtı. “Bilinç Çağı”nda yaşamağa, kendimi tanımağa başladığımın farkına varmamı sağladı.
Bu sonuçlardan yola çıkarak örneği ekte görülen “Bilinçolog Andı”nı yazdım.
Bu andı 29 Ekim 2010 günü Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda okumak için hazırlanıyorum…
“Bilinçolog Andı” benim, yasa bağımlısı Galip Baran’nın, Anayasası’dır.
Bu anayasa Galip Baran’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sıradan değil, sadık bir uyruğu olmasını sağlıyor.
Ne başka bir yasaya ne de bir anayasaya ihtiyacı yok Galip Baran’ın...
Yeni bir Anayasa hazırlamak için Meclis’te aylarca, saatlerce tartışacak, belki kavga da edecek olan siyaset erbabını “yasa bağımlısı” Galip Baran’ın Anayasasını incelemeğe davet ediyorum. Dilerlerse, kendilerine, hiçbir karşılık beklemeksizin, seve seve yardımcı olabilirim. Buna söz veriyorum. Bu söz; sıradan bir söz değil, Anıtkabir’de okuyacağım “Bilinçolog Andı” ile Ata’ya vereceğim sözün aynısının tıpkısıdır…
Siyaset erbabına; Galip Baran’ın Anayasası’nın hayata geçmesi durumunda, egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi olması beklenen Türk milletinin de, ne başka bir yasaya ne de anayasaya ihtiyaç duymayacağını hatırlatmak isterim. Bunun teminatı benim…
Sayın siyaset erbabını, özellikle sayın Başbakan’ı, “Bilinçolog Andı”nı 29 Ekim günü Anıtkabirde okumadan önce Ankara Kızılay kavşağında, teminatımın bir örneği olarak yapacağım uygulamayı izlemeğe davet ediyorum.

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (x) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(x) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
DÜDÜĞÜ, PARA VEREMEYENLERİN DE ÇALABİLDİĞİ SOSYAL
BİR HUKUK DEVLETİNİN UYRUĞU OLMAK İSTİYORSAN
EĞER, BU İSTEĞİNİ TRAFİK KURALLARINA UYARAK
ÖRNEĞİN KIRMIZI IŞIKTA YAYA İKEN DE
DURARAK GÖSTERMEN GEREKİR.
BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ
***
DÜDÜĞÜ, PARA VEREMEYENLERİN DE ÇALABİLDİĞİ SOSYAL
BİR HUKUK DEVLETİNİN KURULMASINDA YER ALMAK İSTİYORSAN EĞER, BU İSTEĞİNİ TRAFİK
KURALLARINA UYARAK ÖRNEĞİN
KIRMIZI IŞIKTA YAYA İKEN DE
DURARAK GÖSTERMEN
GEREKİR.
BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ
***
GALİP BARAN
Bilinçolog / Yasa bağımlısı
SORUN: BENCİLLİK
ÇÖZÜM: SENCİLLİK

TEL: 0. 252 382 34 77 / 0. 535 844 84 76
www.bilinc-universitesi.blogspot.com
www.galipbaran.blogspot.com
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

Hiç yorum yok: