28 Kasım 2011 Pazartesi

Fatma Şihin'e açık mektup,

Fatma Şahin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
ANKARA

KONU: Şiddetin panzehiri : “Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını öğrendim…

Aşağıda sayılan alanlarda yaptığımız çalışmalarda geliştirdiğimiz, şiddetin panzehiri olacağını savunduğumuz,  proje ile ilgili "bilgi" vermek ve hayata geçirilmesi konusunda yardımınızı istemek için yazıyorum. 

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız; bazılarımızı, özellikle beni bencillikten (hodkâmlıktan) kurtaran, diğerkâm bir varlık olmamı, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsememi sağlayan; edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurmama, yaşıtlarımdan daha fazla yaşamışçasına bilinçlenmeme yol açan çalışmaları yaparken yaşam biçimim  kökten değişti.

*   “Yasa bağımlısı” oldum.
*    Kendimi tanımağa başladım.  
*    Edindiğim özellikleri dünyada yaşanmakta olan kaos ve kargaşa ile karşılaştırdığımda; “Bilgi Çağı”nın değerlerini (dünyevi değerleri) aşmış, “Bilinç Çağı”nın değerlerini (uhrevi değerleri) yakalamış, bilinç konusunda uzmanlaşmış olduğumun farkına vardım ve kendimi Bilinçolog olarak tanımlamağa karar verdim…

DİKKAT:  Dünyada bilinç konusunda diploma verebilecek bir kurum ya da kuruluş  bulunmadığına göre, Bilinçolog olup olmadığıma  yaşam biçimime,( örneğin  çevre, tüketim, trafik ve vergi konularındaki davranışlarıma) bakılarak  karar verilebilir.

Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması amacıyla geliştirdiğimiz, M. E. Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na gönderdiğimiz, özenle uygulanması durumunda, ülkenin geleceği çocuklarımıza “diğerkâm kişilik” kazandıracak olan “Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” ciddiye alınmadı…

 Şiddetin panzehiri olacağına inandığımız bu projenin ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması konusunda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz.

Saygılarımla.

Galip Baran
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

(1)      Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antrapolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

EKİ:  Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi

ADRES:  4076 Sokak No: 5/2  Turgutreis -BODRUM

Hiç yorum yok: